КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВ'ЯЗОК

Згідно з Податковим кодексом, строк подання річної декларації фізичними особами - платниками податку на доходи фізичних осіб встановлено до 1 травня (замість 1 квітня, як було у попередні роки)

Цьогорічна інформаційна кампанія декларування на повну потужність закликає громадян подати декларацію про свій майновий стан та доходи, отримані у 2010 році. І мотиви її є зрозумілими - податкова служба намагається охопити увагою якомога більшу кількість громадян та нагадати їм про обов'язок сплати податків, передбачений статтею 67 Конституції України.

А для того, щоб його виконання не перетворювалося на обтяжливу формальність, на початку кожного календарного року податківці прагнуть створити для громадян, які заповнюють річні декларації про доходи, максимально комфортні умови. Саме тому початок кампанії декларування відмічено широкомасштабною масово-роз'яснювальною та агітаційною роботою органів ДПС усіх рівнів. Основна мета якої -забезпечення, насамперед, добровільного декларування доходів платниками податків, досягнення порозуміння та формування високого рівня податкової культури населення. Адже така співпраця забезпечує як двосторонній дієвий зв'язок між податківцями та платниками, так і неодмінне досягнення результату.

Отже, плакати та відеоролики деклараційного змісту запрошують громадян відвідати податкову інспекцію та виконати свій конституційний обов'язок. Сьогодні така інформаційно-агітаційна продукція є достатньо чисельною. Побачити її можна в місцях знаходження великої кількості людей, зокрема: на ринках, в торговельних центрах, на авто- та залізничних вокзалах, у громадському транспорті.

Звертаємо увагу, що кампанія декларування у 2011 році не матиме значних відмінностей від минулорічної в частині законодавчих вимог. Проте суттєвим моментом є те, що строк подання річної декларації фізичними особами - платниками податку на доходи фізичних осіб встановлено згідно з Податковим кодексом України до 1 травня, що настає за звітним (замість 1 квітня, як було торік). Тому у 2011 році платники податку - як ті, які зобов'язані подавати декларацію, так і ті, котрі мають право подати її з метою одержання податкового кредиту за наслідками 2010 року, подають декларацію до 1 травня. Форма декларації для декларування доходів за 2010 рік поки залишається незмінною.

Річна декларація про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) відповідно до п. 18.1 Закону N889 подається платником податку, який: зобов'язаний її подавати згідно з нормами зазначеного Закону або інших законів; має право її подати для отримання податкового кредиту та повернення частини сплаченого податку з доходів фізичних осіб.

Фізична особа зобов'язана подати у 2011 році податкову декларацію, якщо протягом звітного 2010 року вона отримала:

доходи (прибутки), які не підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті (пп. 8.1.3 ст. 8 Закону N889);

- доходи від особи, яка не має статусу податкового агента (пп. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону N889);

- іноземні доходи (пп. 9.9.1 ст. 9 Закону).

Слід зазначити, що обов'язковому декларуванню підлягають доходи, до яких належать:

- вартість подарунків, одержаних від особи, яка не є податковим агентом (пп. 4.2.3 Закону N 889);

- доходи, одержані від надання майна в оренду або в суборенду особі, яка не є податковим агентом (пп. 4.2.7 Закону N 889);

- доходи, які раніше не були обкладені податком з доходів фізичних осіб (самостійно виявлені, нараховані органами державної податкової служби тощо) (пп. 4.2.8 Закону N 889);

- дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних як відшкодування матеріальної або моральної шкоди від особи, яка не є податковим агентом, крім окремих випадків, установлених пп. 4.2.10 Закону N 889 (пп. 4.2.10 цього Закону);

- сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності, за умови, що з цієї суми не було утримано податок з доходів фізичних осіб (пп. 4.2.11 Закону N 889);

- інвестиційні прибутки (пп. 4.2.13 п. 9.6 Закону N 889);

- дохід у вигляді вартості успадкованого майна (пп. 4.2.14, п. 13.4 Закону N889). (При цьому слід нагадати, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N527-р "Питання декларування фізичними особами майнового стану та доходів" обов'язок з подання декларації вважається виконаний фізичними особами-платниками податку, які одержали дохід у вигляді спадщини (подарунка), який згідно із Законом N889 оподатковується за нульовою ставкою, тобто з яких не передбачено сплату податку, за умови відсутності інших підстав для виконання такого обов'язку);

- кошти або майно, отримані як хабар (викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі), підтверджені в судовому порядку (пп. 4.2.16 Закону N 889);

- сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності згідно з законом, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів) та погашення податкового боргу (пп. 4.2.11 Закону N889);

- доходи від виграшів в азартні ігри (пп. 9.5.2 Закону N 889);

- сума нецільової благодійної допомоги, отриманої від благодійника - фізичної особи (за умови, що така сума у 2010 році перевищила 1220 грн, а її отримувач не мав права на податкову соціальну пільгу або не використав її протягом звітного року) (пп. 9.7.3, пп. 9.7.5 Закону N 889).

Необхідно також зауважити, що обов'язок подання декларації зберігається за звільненими з роботи працівниками, в яких за результатами проведеного остаточного розрахунку при звільненні не вистачило доходів для сплати податку.

Також, обов'язково слід задекларувати суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк працівником, який звільнився. Такі платники податку доплачують податок з доходів фізичних осіб на підставі поданої декларації.

Незмінною залишилася норма і для платників податку -резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. Вони зобов'язані подати до органу ДПС декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду (п. 18.3 Закону N 889).

Щодо зайво сплаченої суми податку, то право на її повернення шляхом подання декларації мають:

- фізичні особи, які сплатили податок з доходів фізичних осіб за договором відчуження об'єкта рухомого чи нерухомого майна, але договір не було засвідчено нотаріально й угода не відбулася (у такому разі до декларації додаються підтверджувальні документи про фактичну сплату податку з доходів фізичних осіб);

- звільнені з роботи працівники, у яких при проведенні остаточного розрахунку при звільненні виникла переплата податку з доходів фізичних осіб (до декларації додається довідка про результати перерахунку).

Заповнюючи декларацію, пам'ятайте, що від нас з вами залежить добробут не тільки нашої держави, а й кожного окремого співвітчизника.

Також, декларацію можуть подати фізичні особи - платники податку, які мають право на податковий кредит. Перелік витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту, визначено п. 5.3. ст.5 Закону N889. Підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку в річній податковій декларації.

Нагадаємо, що згідно із Законом N889 податковий кредит - це сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених цим Законом.

Умови та порядок надання податкового кредиту визначені у ст. 5 Закону N889, згідно із якою право платника податку на податковий кредит виникає за наслідками звітного податкового року. Податковий кредит може бути нарахований платником податку - резидентом України, який має ідентифікаційний номер. При цьому, загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата. Тому податковий кредит застосовується виключно до доходів, одержаних протягом року платником податку у вигляді заробітної плати.

До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.

Зазначені документи не надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту.

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Більш детальну інформацію щодо декларування доходів громадяни можуть отримати, звернувшись особисто до фахівців за місцем проживання до спеціально створених в ОДПС консультаційних пунктів, письмово, за телефоном або скориставшись послугами Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби за багатоканальним телефонним номером: 0-800-501-007. Послуги надаються з 8 год.00 хв. до 20 год. 00 хв. (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні).

Фахівці податкової служби надають громадянам консультаційну допомогу в заповненні декларації. Тим, хто подає декларацію на податковий кредит, вони допомагають провадити розрахунок сум податку до повернення.

 

ДОВІДКA "УК"

Для того, щоб правильно заповнити податкову декларацію, платники податку, які зобов'язані подавати декларацію або мають право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податковий кредит, повинні вести облік у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу. Платники податку повинні заводити Книгу самостійно. Записи в графах Книги здійснюються безпосередньо платниками податку або уповноваженим представником здійснювати такі записи, чітко і розбірливо не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування) податку, а також понесених витрат.

ДОВІДКA "УК"

Подається декларація до державної податкової інспекції за місцем проживання (за реєстрацією в паспорті). Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати таке заповнення. У разі заповнення декларації іншою особою декларація має містити інформацію про іншу особу на рівні інформації про платника податку. За неповнолітніх дітей декларацію подають їх батьки (опікуни, піклувальники). Громадянин, який подає річну податкову декларацію, має право безпосередньо в податковій інспекції за місцем проживання отримати безкоштовно бланк декларації і консультаційну допомогу фахівців щодо її заповнення.

Департамент масово-роз'яснювальної роботи
та звернень громадян ДПА

Щодо порядку застосування Єдиного податку

Податковим кодексом України у розділі ХХ встановлено особливості оподаткування єдиного податку. Також на період з 1 січня 2011 року внесено зміни до розділу ХІV Податкового кодексу України, а саме.

Суб'єкти малого підприємництва у своїй діяльності повинні керуватись Указом Президента України від 3 липня 1998 року N727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" з урахуванням таких змін.

Зокрема, єдиний податок сплачуватиметься на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку, що підлягає перерахуванню до бюджетів. При цьому розподіл коштів єдиного податку або фіксованого податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України державним казначейством України не здійснюватиметься.

Сплата єдиного податку фізичними та юридичними особами повинна здійснюватися щомісячно, не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень казначейства України. В свою чергу, відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку від юридичних осіб у такому співвідношенні:

до державного бюджету - 20 відсотків;

до місцевого бюджету - 23 відсотки;

до Пенсійного фонду - 42 відсотки;

на загальнообов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням;

А суми єдиного податку від фізичних осіб у таких розмірах:

до місцевого бюджету - 43 відсотки;

до Пенсійного фонду - 42 відсотки;

на загальнообов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

Проте слід враховувати, що оскільки статтею 10 розділу І Податкового кодексу єдиний податок віднесено до місцевих податків, розподіл єдиного податку, сплаченого юридичними особами між Державним та місцевим бюджетами не здійснюється, а перераховується до місцевих бюджетів у розмірі 43 відсотки від нарахованої суми.

Водночас, пунктом 4 підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України передбачено, що зарахуваняя до бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року.

Департамент масово-роз'яснювальної роботи
та звернень громадян ДПА України

Податок з доходів фізичних осіб: особливості застосування

Чи оподатковується у 2010 році податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) сума грошової компенсації, яка виплачена ФО авіакомпанією за втрачений багаж?

Відповідно до ст. 924 Цивільного кодексу України перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти з моменту прийняття їх до перевезення та до видачі одержувачеві, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало. Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини. Відповідно до п. 1.2 ст. 1 Закону України від 22 травня 2003 року N889-ІV "Про податок з доходів фізичних осіб" із змінами і доповненнями (далі - Закон), дохід платника податку визначено як сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України. Перелік доходів, що не входять до складу загального місячного оподатковуваного доходу, приведений у п.4.3 ст. 4 Закону. У згаданому переліку не вказана сума грошової компенсації, як виплачується авіакомпанією фізичній особі за втрату багажу. Таким чином, сума грошової компенсації, яка виплачується авіакомпанією фізичній особі, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставкою, визначеною п.7.1 ст.7 Закону (15%).

З якої оцінки сплачується ПДФО при продажу нерухомого майна з 01. 01. 2011 р.?

Відповідно до п. 172.3 ст. 172 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV, дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону. Крім того, згідно із п. 172.11 ст. 172 ПКУ, порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), визначається Кабінетом Міністрів України.

За якою податковою адресою повинна подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати ПДФО ФО, якщо вона зареєстрована (прописана) в одному місці, а дохід отримує в іншому?

Відповідно до ст. 67 Конституції України від 28 червня 1996 року, кожен громадянин зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Згідно із ст. 29 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N435-ІV із змінами та доповненнями, місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово. Крім того, згідно із п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV (далі - ПКУ), податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки органу Державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків. Відповідно до п. 45.1 ст. 45 ПКУ платник податків - фізична особа зобов'язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби. Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси. Згідно із п. 179.7 ст. 179 ПКУ сума податкових зобов'язань, донарахована органом державної податкової служби, сплачується до відповідного бюджету у строки, встановлені ПКУ. Враховуючи вищевикладене, платник податків, який відповідно до норм чинного законодавства зобов'язаний (має право) надати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), а в іншому місці, то він має подати декларацію до органу державної податкової служби за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

Куди спрямовуються суми ПДФО, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та іншими особами у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби?

Відповідно до п. 168.5 ст. 168 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV, суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

Як оподатковується вартість подарунка (спадщини), отриманих ФО - нерезидентом від дарувателя (спадкодавця) ФО -нерезидента, у вигляді частини нерухомого майна, що знаходиться у спільній власності на території України з 01. 01. 2011 р.?

Відповідно до п. 163.2 ст. 163 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV (далі - ПКУ), об'єктом оподаткування нерезидента є доходи з джерелом їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), в тому числі отримання спадщини чи подарунка. Згідно із пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 ПКУ для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом, застосовуються ставки, визначені у п. 167.1 ст. 167 ПКУ. Відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку і зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини. Згідно із п. 174.4 ст. 174 ПКУ нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об'єкта спадщини. Відповідно до п. 174.6 ст. 174 ПКУ кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно із правилами, встановленими розділом ІV ПКУ для оподаткування спадщини. Враховуючи вищевикладене, спадщина (подарунок), яка отримується спадкоємцем-нерезидентом на території України, оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ, незалежно від того, що вона знаходиться у спільній власності.

Як оподатковуються ПДФО роялті з 01. 01. 2011 р.?

Відповідно до пп. 170.3.1 п. 170.3 ст. 170 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV, (далі -ПКУ), роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставками, визначеними п. 167.1. ст. 167 ПКУ. Згідно із пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 ПКУ будь-який резидент, який нараховує дивіденди (роялті), включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (роялті).

Яка застосовується відповідальність до податкового агента за неподання або несвоєчасне подання податкового розрахунку про суми нарахованих (сплачених) доходів на користь платників податків, а також суми утриманого з них ПДФО з 01. 01. 2011 р.?

Відповідно до п. 119.2 ст. 119 розділу ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV, неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 810 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Який порядок оподаткування ПДФО іноземних доходів з 01. 01. 2011 р.?

Відповідно до п. 170.11 ст. 170 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV (далі - ПКУ), у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 ПКУ. У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації. У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 цього Кодексу, такий платник зобов'язаний подати до органу Державної податкової служби за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами. Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання платника податку: а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно; б) поштові податки; в) податки на реалізацію (продаж); г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав. Сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

В який момент у ФО виникає іноземний дохід у разі укладення договору страхування за межами митної території України: -під час укладання договору; - чи після настання страхової події та виплати страхової суми?

Відповідно до пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV (далі - ПКУ), дохід, отриманий з джерелом за межами України - це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України. Згідно із п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 розділу ІV ПКУ, у разі якщо джерелом виплат будь-яких оподаткованих доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ. Враховуючи вищевикладене, у фізичної особи, яка уклала страховий договір за межами митної території України, виникає іноземний дохід під час виплати страхової суми, тобто при настанні страхового випадку.

За якими ставками ПДФО будуть оподатковуватись доходи ФО, які отримані у 2010 році та відображаються у річній декларації про майновий стан і доходи?

Відповідно до п.7.1 ст.7 Закону України від 22 травня 2003 року N889-ІV "Про податок з доходів фізичних осіб" із змінами та доповненнями (далі - Закон), ставка податку з доходів фізичних осіб з 1 січня 2007 року була встановлена на рівні 15 відсотків від об'єкта оподаткування. Тобто протягом 2010 року доходи, отримані фізичними особами, оподатковувались за ставкою 15 %. Враховуючи вищевикладене, дохід, отриманий фізичною особою у 2010 році, підлягає оподаткуванню за правилами та ставками, визначеними нормами Закону, незалежно від того, що декларація про майновий стан і доходи фізичними особами буде надаватись у 2011 році. При цьому, термін подання декларації про майновий стан і доходи визначається відповідно до пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV.

Чи включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою)?

Згідно з п. п.165.1.37 п.165.1 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-VІ (далі - ПКУ), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом.

Чи включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку ФО сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів?

Згідно з п. п.165.1.21 п.165.1 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-VІ (далі - ПКУ), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу (у 2011 році - 1320 грн) на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов'язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки. Якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.

Чи має право на ПСП учасник бойових дій в Афганістані згідно з вимогами ПКУ?

Згідно з п. п. "е" п. п.169.1.3 п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-VІ (далі - ПКУ), платник податку, розмір доходу якого не перевищує граничної суми доходу для застосування податкової соціальної пільги (у 2011 році - 1320,00 грн), має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги (у 2011 році - 705,75 грн), якщо він є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, визначених у підпункті "б" підпункту 169.1.4 цього пункту. Згідно з п. п. "б" п. п.169.1.4 п.169.1 ст.169 ПКУ, платник податку, розмір доходу якого не перевищує граничної суми доходу для застосування податкової соціальної пільги (у 2011 році - 1320,00 грн), має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги (у 2011 році - 941,00 грн), якщо він є учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Чи має право на ПСП ФО, яка працює неповний робочий день згідно з нормами ПКУ?

Відповідно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-VІ, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2011 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить -1320 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 941 грн. х 1,4), у 2010 році - 1220 грн. (869 грн. х 1,4). Тобто фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.

Чи потрібно ЮО застосовувати ПСП при нарахуванні ПДФО до заробітної плати у вигляді авансу згідно з нормами Податкового кодексу України?

Відповідно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N2755-VІ, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2011 році - 1320 грн.). У разі перевищення місячної заробітної плати понад встановлений розмір, питання надання податкової соціальної пільги не розглядається, незалежно від категорії платника податку, що її одержує. Таким чином, податкова соціальна пільга застосовується до всієї заробітної плати за місяць, а не до її частини, тобто авансу.

Чи утримується ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями згідно з ПК?

Відповідно до пп. "а", "ж" пп.165.1.1 п. 165.1 ст.165 розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VІ (далі - ПКУ), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, зокрема: сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов'язків; а також сума грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення. Крім того, згідно із пп.165.1.10 п. 165.1 ст.165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян (п.168.5 ст.168 ПКУ).

Як у 2011 році буде оподатковуватись позитивна різниця між сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його відмови від участі в фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, внесених до такого фонду?

Відповідно до абзацу другого пп. 164.2.13 п.164.2 ст.164 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VІ (далі - ПКУ), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи, що становлять позитивну різницю між: сумою коштів, отриманих платником податку від інших осіб внаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про участь у фонді фінансування будівництва (у тому числі, якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу), та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду за цим договором. Згідно з п. 167.1 ст. 167 ПКУ доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, оподатковуються за ставкою 15 відсотків. У разі якщо загальна сума заробітної плати у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення.

Який термін повернення ПДФО платнику податку внаслідок застосування права на податкову знижку?

Відповідно до п. 179.8 ст.179 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Яким чином оподатковується дохід, отриманий від продажу рухомого майна (вживаних речей) за посередництвом ЮО -комісіонера з 01.01.2011 р.?

Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV (далі - ПКУ), доходом з джерелом його походження з України, тобто об'єктом оподаткування є, зокрема, дохід від продажу рухомого майна. Згідно із п. 173.1 ст. 173 ПКУ дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 ПКУ. Дохід від продажу об'єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта. Згідно із п. 173.2 ст. 173 ПКУ як виняток з положень пункту 173.1 цієї статті, під час продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1 відсоток. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у п. 167.2 ст. 167 ПКУ. Дохід від продажу об'єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта та не нижче 25 відсотків вартості такого самого нового об'єкта рухомого майна. Відповідно до п. 173.3 ст. 173 ПКУ у разі якщо об'єкт рухомого майна продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи - підприємця, такий посередник виконує функції податкового агента стосовно подання до органу державної податкової служби інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов'язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна. Однак, якщо об'єкт рухомого майна продається за посередництвом юридичної особи - комісіонера, то така особа вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником податку від такого продажу. Враховуючи вищевикладене, якщо фізична особа здійснює продаж рухомого майна за посередництвом юридичної особи - комісіонера, то такий комісіонер вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником від такого продажу.

Яким чином оподатковується ПДФО дохід ФО, отриманий ним від здавання (продажу) вторинної сировини та побутових відходів, в т. ч. від здавання брухту кольорових металів?

Відповідно до пп. 165.1.25 п. 165.1 ст. 165 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-ІV (далі -ПКУ), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів. Під час виплати доходів за зданий платником податку брухт чорних та дорогоцінних металів особа, що його закуповує, вважається податковим агентом та зобов'язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, визначеною п. 167.1 п. 167 ПКУ. Перелік вторинної сировини визначено Законом України від 14 грудня 1999 року N1288-XІV "Про відходи", згідно з яким відходи полімерів відносяться до вторинної сировини. Враховуючи вищевикладене, дохід, отриманий платником податку від здачі (продажу) вторинної сировини та побутових відходів, не оподатковується, а сума коштів, яка отримана від здавання брухту чорних та дорогоцінних металів, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

Яким чином оподатковуються кошти, майно, майнові чи немайнові права, подаровані ФО - резидентом члену сім'ї першого ступеня споріднення, який також є резидентом згідно з ПК?

Згідно з п.174.6 ст.174 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-VІ (далі - ПКУ) кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини. Відповідно до ст.174 розділу ІV ПКУ вартість будь-яких об'єктів спадщини (подарунків), що успадковується членами сім'ї - резидентами спадкодавця - резидента першого ступеня споріднення оподатковуються за нульовою ставкою. Дохід у вигляді вартості успадкованого (подарованого) майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, включається спадкоємцями (обдарованими) до складу загального річного доходу платника податку і зазначається в річній податковій декларації. Вартість будь-яких об'єктів спадщини (подарунків), що успадковується членами сім'ї - резидентами спадкодавця - резидента першого ступеня споріднення та оподатковуються за нульовою ставкою, в декларації не зазначається (п.174.3 ст.174 ПКУ). Нотаріус щокварталу подає до органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

Які умови набуття права на податкову знижку у 2011 рік за 2010 рік?

Відповідно до ст.166 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VІ (далі -ПКУ), платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижк, визначено у п.166.3 ст.166 ПКУ. При цьому таку податкову знижку платник податку зможе отримати починаючи з 2012 року за наслідками 2011 року. За наслідками 2010 року платник податку може отримати податковий кредит згідно з нормами ст.5 Закону України від 22 травня 2003 року N889-ІV "Про податок з доходів фізичних осіб" із змінами та доповненнями.