Для інформування громадськості про висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року кандидатів (колективи), громадського обговорення видатних досягнень кандидатів (колективів) публікуємо список таких кандидатів (колективів) із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб’єктів їх висування.

Результати громадського обговорення, зауваження та пропозиції щодо кандидатів (колективів), просимо надсилати Комітету з Державної преміїУкраїнив галузі освіти до 1 липня 2018 року на адресу: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»: кім. 104, вул. Митрополита Василя Липківського, б. 36, м. Київ, 03035та на електронну адресу:  kdpuo@ukr.net.

Список кандидатів (колективів),
висунутих на здобуття Державної премії Українив галузі освіти 2018 року із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб’єктів їх висування