Законом «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів держбюджету та соцзахист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках прожиткового мінімуму.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, особам з інвалідністю з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до цього закону, на пенсію і державну соціальну допомогу згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», призначають за вибором осіб з інвалідністю з дитинства один із видів допомоги або пенсія. При цьому якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього закону, ці виплати призначають одночасно.

Державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» призначають на весь час інвалідності, встановленої органами МСЕК. Допомогу призначають і виплачують у повному обсязі органи соціального захисту населення з дня звернення по її призначення.

У столичному центрі соціальної реабілітації для дітей-інвалідів малечі допомагають і психологи, й медики. А збільшення державних соціальних допомог — додаткова можливість для їхньої успішної інтеграції в суспільство. Фото УНIAН

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А та Б призначається у розмірі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надбавка на догляд за особою з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А встановлюється в розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за особою з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б або без встановленої підгрупи — в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо щомісячний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи не досягає розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, здійснюється щомісячна доплата у сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ груп розмір цієї допомоги становить 80 і 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІI та III групи, які на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, передбачено надбавку на догляд за ними до державної соціальної допомоги в розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

На дітей з інвалідністю державна соцдопомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, який видають у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, але не більш як по місяць досягнення дитиною з інвалідністю 18-річного віку.

Державна соціальна допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років призначається у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Розмір державної соціальної допомоги, призначеної на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, збільшується на 50%. Крім того, до державної соцдопомоги дітям з інвалідністю може бути призначена надбавка на догляд.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 6 та від 6 до 18 років становить 100 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, за дитиною з інвалідністю віком до 6 та від 6 до 18 років — 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку і призначається одному з батьків, усиновителів, опікунові, піклувальникові, які не працюють, не навчаються (крім заоч­ної форми навчання), не проходять службу, не обіймають виборну посаду, перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю. Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунові, піклувальникові надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батькові) надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

У 2017 році розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю пов’язані з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і дітей відповідного віку, як передбачено статтею 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Розмір державної соціальної допомоги (з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.08 р. № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» (зі змінами) з 01.05.17 р. становить:

 ♦ для осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А — 2695,40 грн;

 ♦ для осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б — 1968,00 грн;

 ♦ для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 1312,00 грн;

 ♦ для осіб з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 1312,00 грн;

 ♦ для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ груп з надбавкою на догляд — 1312,00 грн;

 ♦ для осіб з інвалідністю з дитинства ІІІ груп з надбавкою на догляд — 1312,00 грн;

 ♦ для дітей з інвалідністю (без надбавки на догляд) — 1312,00 грн;

 ♦ для дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд — 2344,40 грн;

 ♦ для дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд – 1 631,40 грн;

 ♦ для дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 2695,40 грн;

 ♦ для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 1806,90 грн;

 ♦ для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 0 до 18 років — 1377,60 грн;

 ♦ для дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд — 2803,60 грн;

 ♦ для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд — 2090,60 грн;

 ♦ для дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 3154,60 грн;

 ♦ для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 2266,10 грн.

Нині на обліку в органах соціального захисту населення перебуває близько 404 тисяч осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Питання своєчасності цих виплат перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики. 

Відділ соціально-правових питань «Урядового кур’єра»