Чи можуть звернутися по міжнародний захист в Україні іноземці, які брали участь в АТО?

С. Шинкевич,
м. Полтава

Начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області ВЯЧЕСЛАВ ГУЗЬ

Основними формами надання захисту іноземним громадянам в Україні є визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Згідно з положеннями Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 №3671-VI (зі змінами та доповненнями) (далі — Закон), біженцем може бути визнана особа, яка не є громадянином України і яка внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

Особа, яка потребує додаткового захисту, — особа, яка не є біженцем відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та вищезазначеного Закону, але потребує захисту, оскільки така особа змушена була прибути в Україну або залишитися в Україні внаслідок загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження через побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання або загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту чи систематичного порушення прав людини і не може чи не бажає повернутися до такої країни внаслідок зазначених побоювань.

Звичайно, законодавство України про біженців та практика роботи Міграційної служби не містить перешкод щодо звернення іноземців, які брали участь у антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил) із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Однак міжнародна практика та офіційна позиція Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) передбачає дуже важливу умову, яка має передувати зверненню за міжнародним захистом, а саме: остаточну та щиру відмову від участі у військових діях або навіть наміру брати таку участь, оскільки процедура надання міжнародного захисту має гуманітарний та цивільний характер.

У зв’язку з чим відповідно до позиції та керівних принципів Агентства ООН у справах біженців, особи, які беруть участь у військових діях, взагалі не можуть розглядатися у якості шукачів притулку та бути допущені до процедури надання міжнародного захисту до моменту остаточного припинення такої участі.

При цьому ситуація, що склалася в Україні з цього питання, є досить унікальною, оскільки більшість іноземців, які стали на захист нашої територіальної цілісності, як правило, є вихідцями з країни-агресора та її найближчих союзників, що може створювати для них ризики у разі повернення до країн, громадянами яких вони є, що свідчить про наявність підстав для надання Україною їм міжнародного захисту.

Тому Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області у своїй діяльності досить уважно ставиться до справ шукачів захисту, які брали участь в АТО (ООС) та в індивідуальному порядку дуже ретельно, з урахуванням як інтересів заявників, так і принципів, закладених організацією, що опікується дотриманням державами прав біженців, здійснює розгляд заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Водночас при прийнятті рішень органами ДМС здійснюється перевірка документів та інформації, яку надають заявники щодо їхньої безпосередньої участі у військових діях на сході України. Виникнення потреби у такій ретельній перевірці існує у зв’язку з випадками надання заявниками документів, факт видачі яких не підтверджується органами, що їх видали.

Хотілося б також відмітити, що наразі Міграційна служба здобуває все більше позитивного досвіду в роботі з іноземцями, які стали на захист територіальної цілісності України та в подальшому отримали статус біженця та громадянство України.

Відповідно до положень Закону, іноземний громадянин або особа без громадянства звертається із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, до територіального органу Державної міграційної служби України. Така заява подається іноземцем чи особою без громадянства або її законним представником особисто за місцем тимчасового перебування заявника.

Постійно проживаю за кордоном. У паспорті маю відмітку про ПМП. Строк дії мого паспорта закінчується, я зараз перебуваю в Україні і через пандемію коронавірусу поки не планую полишати територію України. Чи можу я обміняти паспорт у ДМС чи МЗС?

Костянтин

Правові та організаційні засади видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов’язки осіб, на ім’я яких видані такі документи, визначаються Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20 листопада 2012 року № 5492 — VI (із змінами та доповненнями) (далі — Закон).

У статті 22 Закону зазначено, що кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 19 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 року №152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 1001) (далі — Порядок), у разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт громадянина України для виїзду за кордон підлягає обміну, під час перебування в Україні особи, яка постійно проживає за кордоном, подання документів для оформлення, обміну паспорта для виїзду за кордон здійснюється лише до територіального органу або територіального підрозділу ДМС.

Відповідно до пункту 38 Порядку, для обміну паспорта для виїзду за кордон особа подає:

— паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);

— свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру);

— документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, — у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;

— документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати (оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС);

— у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10—15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування;

— паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну;

— документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну (у випадках зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, або виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон);

— заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв’язку з наявністю в ньому віз або у випадках, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

Після проведення заходів з ідентифікації особи відповідно до пунктів 43—45 Порядку вам буде видано новий документ з перенесенням відмітки про ПМП.

Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 20 Порядку, у разі постійного проживання або тимчасового перебування особи за кордоном документи для оформлення для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон подаються до закордонної дипломатичної установи.

Я маю подвійне прізвище. При оформленні паспорта для виїзду за кордон у міграційній службі мене повідомили, що у документі може бути відображена лише одна з частин прізвища. Скажіть, чи є можливість прописати прізвище повністю? І чи може бути транслітерація вказана так, як я вважаю за правильне?

М. Святун-Берестовський,
м. Львів

Питання документування паспортом громадянина України для виїзду за кордон регулюються Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 №1001) (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 108 Порядку, у паспорті для виїзду за кордон прізвище та ім’я особи зазначається українською мовою та через скісну риску — латинськими літерами відповідно до правил транслітерації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (зі змінами).

На письмове прохання заявника внесення прізвища та імені особи, на ім’я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, оформлених компетентними органами України, або документах, що підтверджують факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку.

Написання прізвища особи у паспорті для виїзду за кордон може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя у раніше виданих їм паспортах для виїзду за кордон (у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/одне з подружжя є іноземцями).

Тобто зміна транслітерації здійснюється на основі письмової заяви особи із долученням раніше виданих документів.

Згідно з пунктом 112 Порядку, прізвище зазначається максимальною кількістю знаків 32—39.

Процедура внесення до Єдиного державного демографічного реєстру імені та прізвища особи затверджена наказом ДМС країни №141аг від 09.11.2018 «Стандартна операційна процедура №03.01.», відповідно до якої у разі перевищення гранично допустимої кількості символів у полях відтворення прізвища або імені відтворюється одна з частин прізвища або імені відповідно до письмової заяви громадянина.

Я громадянин Російської Федерації, маю посвідку на постійне проживання в Україні, перебуваю в м. Києві, але моє місце проживання зареєстровано в Автономній Республіці Крим, а саме в м. Керч. Чи можу я отримати дозвіл на в’їзд до Криму?

М. Васильєв,
м. Київ

В’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї регулюється Порядком в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року №367 (далі — Порядок).

Пунктом 3 цього Порядку визначено, що в’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються через контрольні пункти:

для іноземців та осіб без громадянства — за паспортним документом та спеціальним дозволом, виданим територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області;

для громадян України — за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України «Про громадянство України» або статтею 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Підпунктом 9 пункту 21 Порядку передбачено, що спеціальний дозвіл видається в разі проживання на тимчасово окупованій території України на підставі посвідки на постійне проживання, виданої в установленому законодавством порядку, іноземця або особи без громадянства, місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі.

Відповідно до пункту 22 Порядку, спеціальний дозвіл оформляється територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області на його бланку за місцем перебування іноземця або особи без громадянства на території України. В місті Києві для оформлення спеціального дозволу можна звернутись до підрозділу Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області, розташованого за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 10.

У пункті 23 Порядку зазначено, що для отримання спеціального дозволу іноземець або особа без громадянства подає до територіального органу ДМС:

1) заяву за формою;

2) паспортний документ (після пред’явлення повертається);

3) документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах;

4) копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи з перекладом на українську мову, засвідченим у встановленому порядку;

5) такі документи, що підтверджують мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України. У цьому випадку це посвідка на постійне проживання (після пред’явлення повертається), видана територіальним органом або підрозділом ДМС, та її копію з реєстрацією місця проживання в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі.

6) три фотокартки розміром 3,5х4,5 сантиметра.

У пункті 25 Порядку зазначено, що видача спеціального дозволу або прийняття рішення про відмову в його видачі здійснюється начальником територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області, або його заступником у строк не більше п’яти робочих днів з моменту надходження всіх визначених цим порядком документів.

Також слід зазначити, що з викладеної підстави спеціальний дозвіл оформлюється строком на один рік для багаторазового в’їзду.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторським правом