ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну
арматури та катанки походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 13. 02. 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула скаргу стосовно запровадження сплати антидемпінгового мита щодо арматури та катанки з Російської Федерації» (далі — скарга) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі — заявник), а також звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо інформації, згідно з якою імпорт в Україну арматурного прокату (арматури) та катанки (далі – товар) походженням з Російської Федерації міг здійснюватися за демпінговими цінами, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Україну товару походженням з Російської Федерації здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробникові;

у період 3 квартал 2015 р. — 2 квартал 2016 р. експортні ціни були нижчими, ніж ціни продажу товару на внутрішньому ринку Російської Федерації;

у 2014 р., 2015 р. та у період 3 квартал 2015 р. — 2 квартал 2016 р., порівняно з 2013 р.:

— частка імпорту з Російської Федерації у споживанні зросла на 0,3%, 1% та 14% відповідно;

— обсяги виробництва скоротилися на 8,2%, 19,7% та 16,3% відповідно;

— річні виробничі потужності скоротилися на 10%, 11% та 14% відповідно;

— використання потужностей у 2014 р. зросло на 3%, у 2015 р. скоротилося на 10%, у період 3 квартал 2015 р. – 2 квартал 2016 р. скоротилося на 3%;

— запаси товару на складах зросли на 28%, 43% та 60% відповідно;

— собівартість товару в гривневому еквіваленті зросла на 14 %, 73% та 70% відповідно;

— собівартість товару в доларовому еквіваленті знизилася на 24%, 37% та 43% відповідно;

— ціни продажу товару на внутрішньому ринку України в гривневому еквіваленті зросли на 39%, 80% та 73% відповідно;

— ціни продажу товару на внутрішньому ринку України в доларовому еквіваленті знизилися на 7%, 34% та 42% відповідно;

— обсяги продажу товару заявником на внутрішньому ринку України скоротилися на 6%, 12% та 7% відповідно;

— кількість персоналу, зайнятого на виробництві товару, скоротилася на 4%, 8% та 12% відповідно;

— зарплата персоналу зайнятого у виробництві товару у доларовому еквіваленті знизилася на 32%, 56% та 58% відповідно;

— продуктивність праці скоротилася на 4%, 12% та 6% відповідно.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-366/2017/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: арматурний прокат (арматура) та катанка, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодами: 7213 10 00 00, 7213 91 (7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00), 7213 99 (7213 99 10 00, 7213 99 90 00), 7214 20 00 00, 7214 99 (7214 99 10 00, 7214 99 31 00, 7214 99 39 00, 7214 99 50 00, 7214 99 71 00, 7214 99 79 00, 7214 99 95 00), 7227 20 00 00, 7227 90 (7227 90 10 00, 7227 90 50 00, 7227 90 95 00), 7228 20 (7228 20 10 00, 7228 20 91 00, 7228 20 99 00), 7228 30 (7228 30 20 00, 7228 30 41 00, 7228 30 49 00, 7228 30 61 00, 7228 30 69 00, 7228 30 70 00, 7228 30 89 00).

Країною походження товару є Російська Федерація.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі, якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право подавати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та у строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити: назву, юридичну адресу, номер факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати її конфіденційну та неконфіденційну версії до Мінекономрозвитку.

Рішення Комісії від 13 лютого 2017 року № АД-366/2017/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація:

телефони: 596-67-55, 596-67-48 і 521-16-24;

e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008.

 

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел: 253-93-94, 253-74-69 і  253-63-71, факс: 226-31-81, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі