ПОВІДОМЛЕННЯ
Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних
на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації

13 квітня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) матеріали про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації. За результатами такого розгляду Комісія:

1) зробила позитивний висновок:

стосовно наявності в період розслідування (IV квартал 2014–ІІІ квартал 2015 років) демпінгового імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації;

щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

щодо наявності істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробнику, що підтверджується погіршенням соціально-економічних показників національного товаровиробника протягом періоду дослідження (2012–ІІІ квартал 2015 років), зокрема скоротилися обсяги виробництва (на 50,77 %), продажу на внутрішньому ринку (43,42 %), використання виробничих потужностей (на 51,54 %), відбулося значне погіршення фінансових результатів від продажу на внутрішньому ринку України (зріс збиток на 102,38 %), погіршилися показники рентабельності (на 119,79 %), ліквідності (на 11,95 %), зросли залишки на складах (на 15,95 %), скоротилась кількість працюючих (на 51,91 %);

2) установила, що:

протягом періоду дослідження (2012–ІІІ квартал 2015 років) демпінговий імпорт в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, що перешкоджали значному зростанню цін на подібний товар, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;

існує причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Резюме фактів та основні висновки Мінекономрозвитку, зроблені в ході проведення розслідування, надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін, отримані за результатами розгляду інформації, не містили достатньо суттєвих і обґрунтованих аргументів та фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом та нанесеною шкодою.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія прийняла рішення № АД-370/2017/4411-05, згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:

круги шліфувальні на керамічній зв’язці, вироблені з нормального та білого електрокорунду (А), чорного та зеленого карбіду кремнія (С) походженням з Російської Федерації, що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 6804 22 30 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначеного вище:

1) для експортера-виробника відкритого акціонерного товариства «Волзький абразивний завод» (ВАТ «ВАЗ»), що розташоване за адресою: 404130, Російська Федерація, Волгоградська обл., м. Волзький, Автодорога 6, 18, – 6,54 %;

2) для інших експортерів та загалом для Російської Федерації – 33,83 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару, опис якого зазначено вище.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення.

Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 33,83 %.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі