ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (далі – Закон) 28 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

скаргу асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром» (далі – заявник) про порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 8703 22 10 00, походженням з Республіки Узбекистан (далі – скарга);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати проведення антисубсидиційної процедури щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано від імені належного національного товаровиробника;

у скарзі наведено достатньо інформації, яка свідчить про те, що узбецькі виробники легкових автомобілів могли отримувати субсидії від державних органів Республіки Узбекистан та користуватись окремими пільгами від таких субсидій; 

у скарзі наведено достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Україну легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан здійснювався у таких обсягах і на таких умовах, що міг заподіяти істотну шкоду національному товаровиробникові.

Протягом періоду дослідження (2015–2017 роки) відбулося значне зростання обсягів імпорту легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан: в абсолютних показниках – на 760,7 %, відносно споживання та виробництва в Україні – на 440,7 % та 957,7 % відповідно; ціни імпорту легкових автомобілів були нижчими від цін легкових автомобілів виробництва підприємств заявника.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до частини тринадцятої статті 15 Закону Комісія прийняла рішення № АС-396/2018/4411-05, згідно з яким порушила антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: легкові автомобілі, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 8703 22 10 00, походженням з Республіки Узбекистан.

Проведення антисубсидиційного розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку у разі подання її державною мовою України та у строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 28.09.2018 № АС-396/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94; 

e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 15 Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан підприємство (компанію/організацію) на підставі такого:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об'єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом розслідування (у кількісних та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):


Загальний обсяг закупівлі товару, що є об'єктом розслідування (у кількісних та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об'єктом розслідування:


Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом розслідування (у кількісних та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об'єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації,
необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту:
конфіденційну та неконфіденційну}