ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки


Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпор- ту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китай- ської Народної Республіки та за результатами розгляду встановила, що існує необ- хідність продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.


Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комі- сія прийняла рішення від 30.10.2018 № АД-398/2018/4411-05, згідно з яким виріши- ла продовжити до 15 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування що- до імпорту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки, що було порушено згідно з рішенням Комісії від 25.10.2017 № АД-379/2017/4411-05.


Рішення Комісії від 30.10.2018 № АД-398/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.


Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі