ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л
походженням із Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування

Відповідно до статей 12 і 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 20 квітня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула вимогу Приватного акціонерного товариства «Мар’янівський склозавод» (далі — заявник) щодо перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі — вимога), а також звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати проведення процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням із Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила нижченаведене.

Вимогу подано належним національним товаровиробником у розумінні статті 11 та частини шостої статті 12 Закону.

У вимозі містяться достатні докази того, що у 2015 р. скляна тара медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації ввозилася на митну територію України за цінами значно нижчими ніж ціни продажу на внутрішньому ринку. Зокрема, за результатами порівняння середніх цін продажу на внутрішньому ринку Російської Федерації із середніми експортними цінами продажу в Україну було встановлено, що внутрішні ціни перевищують експортні ціни на 49 % та 65 %, в залежності від коду УКТЗЕД, — середні ціни по двох кодах перевищують на 58,5%.

У вимозі містяться достатні докази того, що застосування антидемпінгових заходів частково усунуло шкоду, завдану заявникові демпінговим імпортом, і позитивно вплинуло на фінансово-економічний розвиток його становища. Зокрема, у період застосування антидемпінгових заходів (період 2013 — 2016 роки та IV квартал 2016 р. — III квартал 2017 р.) у порівнянні з періодом до застосування антидемпінгових заходів (II квартал 2011 р. — I квартал 2012 р.):

обсяги виробництва заявника скоротилися на 4 % у 2013 р., на 2 % у 2014 р. та на 8 % у 2015 р., зросли на 7 % та 5 % у 2016 р. та за період IV кв. 2016 р. — III кв. 2017 р. відповідно;

виробничі потужності заявника скоротилися на 5 % у 2013 р., на 3 % у 2014 р., зросли на 2 % у 2015 р., на 6 % у 2016 р. та на 4 % за період IV кв. 2016 р. — III кв. 2017 р.;

обсяги продажу заявника на внутрішньому ринку зросли на 36 %, 34 %, 18 %, 33 %, 35 % відповідно;

ціна продажу заявника на внутрішньому ринку в доларовому еквіваленті зросла у 2013 р. на 5 % та знижувалася у наступні періоди на 17 %, 36 %, 41 % та 40 % відповідно;

собівартість заявника в доларовому еквіваленті збільшилася на 1% у 2013 р. та скорочувалася в наступні періоди на 15%, 36%, 45% та 42% відповідно;

залишки готової продукції на складах знизилися на 54 %, 66 %, 55 %, 31 % та 25 % відповідно;

продуктивність праці збільшилася на 10 %, 7 %, 2 %, 20 % та 16 % відповідно;

зайнятість зменшилася на 13 %, 8 %, 10 %, 11 % та 10 % відповідно.

У вимозі містяться достатні докази того, що становище російських експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіює шкоду.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статей 12 і 19 Закону Комісія прийняла рішення № АД — 387/2018/4411-05 про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням із Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування та продовжила дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 24.05.2013 № АД — 293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації» до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

Товар, що є об’єктом перегляду, має такий опис: скляна тара медичного призначення місткістю до 0,15 л та класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами 7010 90 71 10 (не більш як 0,15 л) та 7010 90 79 00 (не більш як 0,055 л). Країна походження товару — Російська Федерація.

Проведення перегляду доручено Мінекономрозвитку. У разі коли перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду. Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду антидемпінгових заходів у зв’язку із закінченням строку їх застосування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мін­економрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 20 квітня 2018 року № АД — 387/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. 

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94, факс (044) 253-63-71,

e-mail:  meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі