ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра
походженням з Республіки Білорусь

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) 25 січня 2019 року відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) розглянула звіт та матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь (далі — розслідування).

Розслідування проводилось щодо товару, що має такий опис:

сіль кухонна виварна ґатунку екстра, що може класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 2501 00 91 00, походженням з Республіки Білорусь.

Період дослідження: 2013 р. — І півріччя 2017 р.

Період розслідування: ІІ півріччя 2016 р. — І півріччя 2017 р.

За результатами проведеного розслідування, розглянувши матеріали Мінекономрозвитку, Комісія встановила:

ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну товару походженням з Республіки Білорусь здійснювався за демпінговими цінами;

метод, на підставі якого визначено демпінгову маржу, є обґрунтованим.

Демпінгова маржа розраховувалася шляхом порівняння експортної ціни та нормальної вартості прирівняних до однакових торговельних умов. Демпінгова маржа становила 10,28 % для ВАТ «Мозирьсоль» (ВАТ «Мозырьсоль») та 12,92 % для інших виробників/експортерів товару Республіки Білорусь;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові, зокрема, скорочення обсягів виробництва (на 23%), обсягів виробничих потужностей (на 23%), частки національного товаровиробника на внутрішньому ринку України (на 3 %), обсягів експорту (на 73%), рівня зайнятості працівників, безпосередньо задіяних у виробництві та продажі Товару (на 1%), продуктивності праці (на 22%), середнього рівня заробітної плати працівників у доларовому еквіваленті (на 51 %), прибутку від продажу на внутрішньому ринку (на 67%), коефіцієнта поточної ліквідності (на 58%), рентабельності реалізації 1 тонни товару на внутрішньому ринку (на 63%), зростання залишків товару (на 173%);

обсяги демпінгового імпорту Товару походженням з Республіки Білорусь за період дослідження зросли в абсолютних показниках (на 51%), відносно споживання товару на внутрішньому ринку України (на 10%), та відносно загальних обсягів виробництва товару в Україні (на 97%). Частка Республіки Білорусь у загальному імпорті в Україну Товару становила більше 3% та не була незначною у розумінні Закону;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь здійснювався за цінами, які скоротилися в абсолютних показниках (на 27%) та в період розслідування були нижчими за ціни товару національного товаровиробника, різниця між ціною товару національного товаровиробника та ціною імпорту товару з Республіки Білорусь скоротилася (на 97%), що призвело до зниження цін національного товаровиробника на подібний товар на внутрішньому ринку (на 42 %);

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та заподіянням істотної шкоди заявнику;

запропоновані добровільні цінові зобов’язання ВАТ «Мозирьсоль» (ВАТ «Мозырьсоль») щодо припинення демпінгового імпорту є задовільними у розумінні статті 15 Закону;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Резюме фактів та основні висновки Мінекономрозвитку, зроблені в ході проведення розслідування, надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

У встановлені строки до Мінекономрозвитку надійшли коментарі від ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» та ВАТ «Мозирьсоль» (ВАТ «Мозырьсоль»).

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 25.01.2019 № АД — 404/2019/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь», згідно з яким вирішила прийняти добровільні цінові зобов’язання ВАТ «Мозирьсоль» (ВАТ «Мозырьсоль») (м. Мозир, Гомельська обл. Республіка Білорусь, 247760) щодо припинення демпінгового імпорту та застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

сіль кухонна виварна ґатунку екстра (масова частка хлористого натрію не менше 99,5 %), що класифікується за кодом 2501 00 91 00 згідно з УКТЗЕД, походженням з Республіки Білорусь.

Для білоруського виробника/експортера ВАТ «Мозирьсоль» (ВАТ «Мозырьсоль») визначено індивідуальний розмір ставки антидемпінгового мита на рівні 10,28 %, однак, у зв’язку з прийняттям Комісією добровільних цінових зобов’язань ВАТ «Мозирьсоль» (ВАТ «Мозырьсоль») щодо припинення демпінгового імпорту, остаточні антидемпінгові заходи до зазначеного виробника/експортера не застосовуються.

Для інших виробників/експортерів товару з Республіки Білорусь остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою у розмірі 11,85%

Остаточні антидемпінгові заходи застосовані строком на п’ять років.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 11,85 %.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі