ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації

28 грудня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації. За результатами такого розгляду Комісія:

1) зробила позитивний висновок:

стосовно наявності в період розслідування (2016 р.) демпінгового імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації;

щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

зробила позитивний висновок щодо наявності істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробникові, що підтверджується погіршенням соціально-економічних показників національного товаровиробника протягом 2014-2016 рр., зокрема: скоротилися обсяги виробництва (8,55 %) та обсяги використання виробничих потужностей (10,85 %), зменшилися обсяги продажу товару на внутрішньому ринку України (1,75 %) та частка національного товаровиробника на внутрішньому ринку України (7,20 %), скоротився персонал (15,37 %), зменшився обсяг інвестицій (8,01 %) тощо;

2) установила, що:

протягом періоду дослідження демпінговий імпорт в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації призвів до значного зниження цін на подібний товар, а в період розслідування ціни демпінгового імпорту були нижче цін подібного товару національного товаровиробника;

існує причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Остаточна інформація щодо фактів і висновків, на підставі яких Мінекономрозвитку рекомендувало Комісії застосувати антидемпінгові заходи, надіслана всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін, отримані за результатами розгляду інформації, не містили достатньо суттєвих і обґрунтованих аргументів та фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові та причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом та нанесеною шкодою.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія прийняла рішення № АД-382/2017/4411-05, згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:

Арматурний прокат (арматура) діаметром від 6 до 40 мм (включно) та катанка діаметром від 5,5 до 14 мм (включно), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00,

7213 91 70 00, 7213 91 90 00, 7213 99 10 00, 7213 99 90 00, 7214 20 00 00,

7214 99 10 00, 7214 99 39 00, 7214 99 50 00, 7214 99 79 00, 7214 99 95 00,

7227 20 00 00, 7227 90 10 00, 7227 90 50 00, 7227 90 95 00, 7228 20 91 00,

7228 20 99 00, 7228 30 20 00, 7228 30 69 00, 7228 30 89 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище, з Російської Федерації у розмірі 15,21 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару, опис якого зазначено вище.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення.

Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 15,21 %.

Рішення Комісії набирає чинності через 60 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі