Днями, точніше, 20 травня виповнилося рівно півроку відтоді, як в Україні набрав чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс. Звичайно, шість місяців — не строк, після якого можна давати однозначні й вичерпні оцінки. Але, поза всяким сумнівом, цей закон багато чого змінив у системі кримінальної юстиції — сфері, де найчастіше обмежуються права і свободи громадян. Бажаємо ми того чи ні, але кримінальне судочинство, що називається, імплементується в наше повсякденне життя, бо саме від багатьох його складових залежить рівень захисту людини, її життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки.

Про створення нового кримінального процесуального законодавства — не просто модернізованого, а наново напрацьованого закону, головними засадами якого стали б передовий український та світовий досвід у галузі кримінальної юстиції й прогресивні надбання юридичної науки та практики, — говорили давно. І юристи-теоретики, і правоохоронці-практики називали піврічної давності кримінальний процес причиною безкінечних правових колізій, багато з яких новий закон мусив зняти, розв’язати чи пояснити. Забігаючи наперед, визнаємо, що його авторам значною мірою теоретично це вдалося. Недаремно зазвичай критично налаштовані посадові особи й експерти Ради Європи назвали кодекс одним із кращих на континенті й навіть рекомендували пострадянським країнам узяти його за взірець.

Взірець взірцем, а сьогодні нас цікавить інше: практика застосування нового КПК. Загалом надії ідеологів кодексу справджуються, запевняють і вони самі, і майже всі, хто має з ним справу з огляду на службові обов’язки, наголошуючи на пріоритетності прав і свобод людини при новому кримінальному провадженні, вдосконаленні та оптимізації його процедур, принципах змагальності та рівності сторін обвинувачення і захисту в кримінальному процесі, підвищенні оперативності кримінального судочинства тощо. Одне слово, закон себе виправдовує, він працює, а певну критику і претензії викликає лише недостатня підготовка окремих виконавців.

Аби розібратися з усіма «за» і «проти», ми попросили прокоментувати піврічне практичне застосування нового КПК представників різних дотичних до цього відомств та організацій.