ЩО ТАКЕ ОДНОРАЗОВЕ ДОБРОВІЛЬНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ?

З 1 вересня громадяни України матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено в Законі №1539.

Декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року та передбачає сплату збору.

Збір з одноразового добровільного декларування — це одноразовий обов’язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору та відображається ним в декларації.

ЯКІ АКТИВИ ПІДЛЯГАЮТЬ ОДНОРАЗОВОМУ ДЕКЛАРУВАННЮ?

Декларуванню підлягають:

• валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі;

• нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості);

• рухоме майно, у тому числі транспортні засоби чи інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату тощо);

• частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;

• цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;

• права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди;

• інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках.

ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЬ ДОБРОВІЛЬНИМ ДЕКЛАРУВАННЯМ ТА ХТО НЕ МОЖЕ БУТИ ДЕКЛАРАНТОМ?

Скористатися одноразовим добровільним декларуванням можуть фізичні особи — резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України за певних умов.

Заборонено подавати декларацію:

• неповнолітнім та недієздатним особам;

• особам, які у період з 2005 року подавали декларацію відповідно до антикорупційного законодавства;

• особам, до яких застосовані спеціальні економічні та інші заходи (санкції).

ЯКІ ВІДОМОСТІ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ В ОДНОРАЗОВІЙ ДОБРОВІЛЬНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ?

В декларації відображаються:

• відомості про декларанта, достатні для його ідентифікації (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні данні громадянина України);

• відомості про об’єкти декларування, в обсязі, достатньому для ідентифікації кожного з них (наприклад, дані про вид, розмір та валюту активу, класифікацію банківських металів);

• відомості про об’єкти декларування із зазначенням інформації, що дає змогу їх ідентифікувати, зокрема, про їх місцезнаходження або місце зберігання;

• самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового добровільного декларування;

• ставка та сума збору з одноразового добровільного декларування.

В Декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування.

ЧИ ПРОВОДИТЬСЯ КОНТРОЛЮЮЧИМ ОРГАНОМ ПЕРЕВІРКА ОДНОРАЗОВИХ ДОБРОВІЛЬНИХ ДЕКЛАРАЦІЙ?

В одноразовій добровільній декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування.

За загальними правилами податкова перевірка не проводиться щодо джерела отримання декларантом доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи.

Водночас одноразова добровільна декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку. Декларація підлягає камеральній перевірці протягом 60 календарних днів, що настають за днем її подання.

ЧИ ПОВИННА ПОДАВАТИ ОДНОРАЗОВУ ДОБРОВІЛЬНУ ДЕКЛАРАЦІЮ ФІЗИЧНА ОСОБА, ЯКА ОТРИМАЛА У СПАДОК (ПОДАРУНОК) РУХОМЕ АБО НЕРУХОМЕ МАЙНО ВІД ЧЛЕНА СІМ’Ї ПЕРШОГО АБО ДРУГОГО СТУПЕНЯ СПОРІДНЕННЯ?

У разі якщо об’єкти рухомого або нерухомого майна отримуються декларантом у спадок або як дарунок від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення, то обов’язку щодо подання одноразової добровільної декларації у такого платника податків не виникає за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації.

ЯКИМ ЧИНОМ ДЕКЛАРАНТ МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ ПРАВОМ ОДНОРАЗОВОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ, У РАЗІ НАЯВНОСТІ У НЬОГО КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ У ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ?

Декларант, який бажає задекларувати кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі, повинен до подання одноразової добровільної декларації розмістити такі кошти на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України.

ЯКЩО ПЛАТНИК ЗБОРУ СПЛАЧУЄ ЗБІР ЧАСТИНАМИ ТА ПРОСТРОЧИВ ПЕРШИЙ ПЛАТІЖ, ТО ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ДАНОМУ ВИПАДКУ?

Сплата збору з одноразового добровільного декларування здійснюється декларантом: першого платежу — протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової добровільної декларації; другого платежу — до 1 листопада 2023 року; третього платежу — до 1 листопада 2024 року.

У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору, зазначеної в одноразовій добровільній декларації, у встановлений строк одноразова добровільна декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені державні гарантії та звільнення від відповідальності.

ЧИ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ В РОЗСЛІДУВАННЯХ ТА/АБО ПЕРЕВІРКАХ СТОСОВНО ДЕКЛАРАНТА, ВІДОМОСТІ, ЯКІ ЗАЗНАЧЕНІ В ОДНОРАЗОВІЙ ДОБРОВІЛЬНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ?

Відомості, які зазначені декларантом у одноразовій добровільній декларації, не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, крім випадків, встановлених законодавством.

ЧИ ПОВИНЕН ДЕКЛАРАНТ ВІДКРИВАТИ У БАНКУ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ, ЯКЩО КОШТИ, ЯКІ ВІН БАЖАЄ ЗАДЕКЛАРУВАТИ, ВЖЕ РОЗМІЩЕНІ У БАНКУ?

Положення Податкового Кодексу, яким передбачено обов’я­зок декларанта відкривати спеціальний рахунок в банку, поширюються виключно на кошти у готівковій формі (в національній та іноземній валютах). Отже, дані вимоги не застосовуються до коштів, які вже розміщені декларантом на поточних рахунках у банку.

ЧИ Є ПОДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ФАКТОМ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА НА АКТИВИ, ЯКІ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ У НІЙ?

Подання одноразової добровільної декларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на активи, щодо яких подається така одноразова добровільна декларація.

Державна податкова служба України