ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну деяких тросів та канатів походженням з Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою приватного акціонерного товариства «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур» (далі — заявник) рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 03.04.2019 9№ АД-408/2019/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну деяких тросів та канатів походженням з Російської Федерації (далі — розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

сталеві дроти кручені, троси, канати, без покриття або з оцинкованим покриттям з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 3 мм (за винятком кручених дротів, тросів, канатів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: 7312 10 61 00, 7312 10 65 00, 7312 10 81 00, 7312 10 83 00, 7312 10 85 00, 7312 10 89 00, 7312 10 98 00 (далі — Товар).

Країною походження Товару є Російська Федерація.

Період дослідження: 01.01.2016 — 31.12.2018

Період розслідування: 01.01.2018 — 31.12.2018

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України звіт та матеріали про результати розслідування та встановила наступне:

заявник є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні за період розслідування становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

наявність протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Російської Федерації. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу. Демпінгова маржа становила 50,09 % для виробників та/або експортерів Товару з Російської Федерації;

факт наявності загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. За період дослідження відбулося погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника, зокрема зменшилися виробничі потужності на 10,9 %, скоротились обсяги продажу подібного Товару на внутрішній ринок України на 1,9 %, зросли залишки на 9,7 %, знизився рівень зайнятості на 47,7 %;

наявність у Російській Федерації значного експортного потенціалу, що підтверджується суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей, які перевищують обсяги споживання Товару на внутрішньому ринку України;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу подібного Товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Російської Федерації та загрозою заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Основні факти та висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 21 лютого 2020 року № АД-438/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких тросів та канатів походженням з Російської Федерації», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

сталеві дроти кручені, троси, канати, без покриття або з оцинкованим покриттям з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 3 мм (за винятком кручених дротів, тросів, канатів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: 7312 10 61 00, 7312 10 65 00, 7312 10 81 00, 7312 10 83 00, 7312 10 85 00, 7312 10 89 00, 7312 10 98 00 походженням з Російської Федерації.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою 50,09 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі