ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь у зв’язку із закінченням строку  їх застосування

Відповідно до статей 12 і 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 25 жовтня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула вимогу про перегляд антидемпінгових заходів у зв’язку із закінченням строку їх застосування щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь» (далі — вимога), подану асоціацією «Українське хризотилове об’єднання», яка діє від імені та за дорученням ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТОВ «Завод Дніпровська хвиля», ТОВ «Балаклійський шиферний комбінат» (далі — заявник), а також звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати проведення процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила, що вимога містить достатні докази того, що припинення антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди.

Вимога містить докази того, що у 2016 р. листи азбестоцементні гофровані (шифер) походженням з Республіки Білорусь ввозилися на митну територію України за демпінговими цінами.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статей 12 і 19 Закону Комісія прийняла рішення № АД-380/2017/4411-05 про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементні гофровані (шифер) походженням з Республіки Білорусь у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі — перегляд) та продовжила дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 10.09.2012 № АД-282/2012/4423-08 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь», до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

Товар, що є об’єктом перегляду: листи азбестоцементні гофровані (шифер), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 6811 40 00 10.

Проведення перегляду доручено Мінекономрозвитку. У разі коли перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду антидемпінгових заходів у зв’язку із закінченням строку їх застосування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 25.10.2017 № АД-380/2017/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94,

факс (044) 253-63-71, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомчакомісіязміжнародноїторгівлі