ПОВІДОМЛЕННЯ
про повернення сум сплаченого попереднього спеціального мита
щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів
незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до статті 11 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула інформацію Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) стосовно дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту.

За результатами розгляду Комісія вирішила, що поверненню підлягають:

— різниця між сумою попереднього спеціального мита, сплаченого за ставкою 18% відповідно до рішень від 22.05.2020 № СП—445/2020/4411-03 та від 22.06.2020 № СП—451/2020/4411-03, та сумою остаточного спеціального мита, що підлягає сплаті за ставкою 12,4 % відповідно до рішення від 20.11.2020 № СП—466/2020/4411-03 на товар, який має опис:

«полівінілхлорид суспензійний, з Константою Фікентчера в межах від 64 до 69 (значення в сертифікаційних документах з Константою Фікентчера, К 64 — 69), що класифікується за кодом 3904 10 00 00 згідно з УКТЗЕД незалежно від його країни походження та експорту»;

— сума попереднього спеціального мита, сплаченого за ставкою 18 % в період дії рішень від 22.05.2020 № СП—445/2020/4411-03 та від 22.06.2020 № СП—451/2020/4411-03, на товар, імпорт якого не заподіяв шкоду національному товаровиробнику, що має такий опис:

«полівінілхлорид суспензійний, з Константою Фікентчера до 63,9 та від 69,1, що класифікуються за кодом 3904 10 00 00 згідно з УКТЗЕД, незалежно від його країни походження та експорту».

Суми попереднього спеціального мита підлягають поверненню за наявності сертифіката якості, складеного виробником товару або висновку експертних установ (організацій) відповідно до частини третьої статті 357 Митного кодексу України, які підтверджують фізико-хімічні властивості товару.

Повернення сплачених сум попереднього спеціального мита, зазначеного вище, здійснюється відповідно до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року № 643.

Рішення Комісії від 23.04.2021 № СП-492/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі