ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення спеціального розслідування
щодо імпорту в Україну деяких видів сирів
незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подану об’єднанням «Спілка молочних підприємств України» від імені ТДВ «Яготинський маслозавод», ТОВ «Пирятинський сирзавод», ТОВ «ТЕРРАФУД», ТОВ «Клуб сиру», ПрАТ «Дубномолоко», ТОВ «ЛЮСТДОРФ», ТОВ «Молочна компанія «Галичина», ПрАТ «Тернопільський молокозавод», ДП «Старокостянтинівський молочний завод», ПрАТ «Комбінат «Придніпровський», ПрАТ «ЮРІЯ», ПрАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат», ПрАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», ПрАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат», за підтримки ТДВ «Баштанський сирзавод», філії ТДВ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», ТОВ «Лубенський молочний завод», ТОВ «ФІРМА «ФАВОР», ТОВ «Деражнянський молочний завод», ПП «Дживальдіс», ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД», ТОВ «Органік Мілк», ТзОВ «Радивилівмолоко» заяву про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів молочної продукції незалежно від країни походження та експорту (далі — заява) та матеріали Міністерства економіки України.

Товаром, що має бути об’єктом розслідування визначено:

окремі види молочної продукції, що класифікуються за кодами
0403 10 11 00, 0403 10 13 00, 0403 10 19 00, 0403 10 31 00, 0403 10 33 00,
0403 10 39 00, 0403 10 91 00, 0403 10 93 00, 0403 10 99 00, 0403 90 31 00,
0403 90 33 00, 0403 90 39 00, 0403 90 51 00, 0403 90 53 00, 0403 90 59 00,
0403 90 63 00, 0403 90 69 00, 0403 90 91 00, 0403 90 93 00, 0403 90 99 00,
0406 30 31 00, 0406 30 39 00, 0406 30 90 00, 0406 90 23 00, 0406 90 25 00,
0406 90 32 00, 0406 90 78 00, 0406 90 86 00, 0406 90 89 00, 0406 90 92 00,
0406 90 99 10 згідно з УКТ ЗЕД.

За результатами розгляду Комісія встановила:

заява не містить достатньо обґрунтованих доказів для порушення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну ферментованої молочної продукції незалежно від країни походження та експорту;

стосовно деяких видів сирів:

у заяві наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

імпорт в Україну товару незалежно від країни походження та експорту протягом періоду 2018 р. — І півріччя 2021 р. значною мірою зростав в абсолютних показниках на 445 %, відносно обсягів виробництва на 546 % та споживання на 461 %;

протягом періоду 2018 р. — І півріччя 2021 р. могло мати місце заподіяння значної шкоди та виникнення в подальшому загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику внаслідок зростання імпорту в Україну товару.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 9 Закону Комісія прийняла рішення від 22.12.2021 № СП-529/2021/4411-03, згідно з яким порушила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну товару незалежно від країни походження та експорту, що має такий опис: 

деякі види сирів, що класифікуються за кодами 0406 30 31 00, 0406 30 39 00, 0406 30 90 00, 0406 90 23 00, 0406 90 25 00, 0406 90 32 00, 0406 90 78 00, 0406 90 86 00, 0406 90 89 00, 0406 90 92 00, 0406 90 99 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Проведення спеціального розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається до Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін спеціального розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. 

У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 45 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 22.12.2021 № СП-529/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-68-04, 596-67-36; e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; e-mail: meconomy@me.gov.ua. 

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» просимо зареєструвати заінтересованою стороною спеціального розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів сирів незалежно від країни походження та експорту підприємство (компанію/організацію) на підставі такого:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}