ПОВІДОМЛЕННЯ 
про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну
деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки

 

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія ) розглянула:

вимогу публічного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі – Заявник)стосовно перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – Вимога);

звіт і висновки Міністерства економіки України про результати проведення антидемпінгової процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила, що:

Вимогу подано національним товаровиробником у розумінні частини шостої статті 12 Закону;

у Вимозі містяться достатні докази того, що припинення антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди.

У зв’язку із зазначеним та керуючись положеннями статей 12, 18 і 19 Закону, Комісія прийняла рішення від 20.05.2024 року № АД-566/2024/441-01, згідно з яким вирішила:

Порушити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування що має такий опис:

плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорізальної сталі) з покриттям алюмінієм, цинком, сплавами цинк-алюміній, цинк-залізо, алюміній-цинк, алюміній-кремній, хромом, міддю та нікелем або їх сплавами, що нанесені методом занурювання у розплав (крім плакування), електролітичним (гальванічним) або іншим способом (за виключенням плоского прокату товщиною до 0,3 мм у рулонах з вуглецевої сталі з покриттям цинком (коди 7210 30 00 00, 7210 49 00 00 згідно з УКТЗЕД)); з хімічним обробленням поверхні (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизація, борування, тощо), що класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодами: ex7210 30 00 00, 7210 41 00 00, ex7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00, 7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00, 7212 50 30 00, 7212 50 40 00, 7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00, 7225 91 00 00, 7225 92 00 00, 7225 99 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00 (далі - товар).

Продовжити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії 26.06.2019 № АД-420/2019/4411-03 та змінених рішенням Комісії від 23.02.2023
№ АД-543/2023/441-01, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду антидемпінгових заходів.

Проведення перегляду антидемпінгових заходів доручено Мінекономіки.

У разі якщо перегляд антидемпінгових заходів стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду антидемпінгових заходів  та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду антидемпінгових заходів повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім'я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду антидемпінгових заходів додається до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду антидемпінгових заходів. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 20.05.2024 року № АД-566/2024/441-01, набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (068) 494-16-05; e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки:  
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі


Додаток
Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною перегляду

 

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

 

Відповідно до положень Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" просимо зареєструвати заінтересованою стороною перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки (компанію/організацію) на підставі наступного:

 

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках перегляду антидемпінгових заходів {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду антидемпінгових заходів:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду антидемпінгових заходів:

 

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об'єктом перегляду антидемпінгових заходів, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду антидемпінгових заходів}

 

Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом перегляду антидемпінгових заходів  в кількісних (т.) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

 

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об'єктом перегляду антидемпінгових заходів  у кількісних (т.) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об'єктом перегляду антидемпінгових заходів:

 

Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом перегляду антидемпінгових заходів в кількісних (т.) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (т.) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об'єктом перегляду антидемпінгових заходів:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}