ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту
в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням
з Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 14.07.2006 № АД-135/2006/143-35 застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації.

На вимогу товариства з обмеженою відповідальністю «УНІПЛИТ» рішенням Комісії від 15.02.2021 № АД-475/2021/4411-03 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі — перегляд).

Період дослідження: 01.01.2016 — 31.12.2020.

Період перегляду: 01.01.2020 — 31.12.2020.

У рамках проведення перегляду жоден російський виробник чи експортер товару не виявив бажання співпрацювати з Міністерством економіки України (далі — Мінекономіки) та не зареєструвався заінтересованою стороною перегляду.

Ураховуючи вказане, Мінекономіки провело дослідження та зробило відповідні висновки на підставі найбільш показової інформації, яка була в його розпорядженні.

Відповідно до вимог Закону Комісія розглянула подані Мінекономіки матеріали та звіт про результати проведення перегляду та встановила:

ТОВ «УНІПЛИТ» є належним національним товаровиробником;

у період перегляду імпорт плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації не здійснювався;

рівень застосованих антидемпінгових заходів був достатнім для запобігання демпінговому імпорту та заподіянню ним шкоди національному товаровиробнику;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробнику;

припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;

національні інтереси потребують продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 12 і 19 Закону Комісія прийняла рішення № АД-524/2021/4411-03, згідно з яким вирішила:

завершити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушений відповідно до рішення Комісії від 15.02.2021 № АД-475/2021/4411-03;

продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 14.07.2006 № АД-135/2006/143-35, із змінами та доповненнями, і продовжених рішеннями Комісії від 12.02.2010 № АД-227/2010/4403-41 та від 12.02.2016 № АД-351/2016/4411-05;

пункт 2.9 рішення Комісії від 14.07.2006 № АД-135/2006/143-35 викласти в такій редакції:

«2.9. Імпорт на митну територію України товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та у разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою у розмірі 31,58 %.».

Рішення Комісії від 22.12.2021 № АД-524/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі