ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну фанери походженням
з Республіки Білорусь

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ФАНЕРНИЙ ЗАВОД», приватного підприємства «УКРГОСПТОВАРИ», товариства з обмеженою відповідальністю «УНІПЛИТ», товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-2002», виробничого кооперативу «СТАРТ» (далі — заявник) рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 22.06.2020 № АД-455/2020/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь (далі — розслідування). Рішенням Комісії від 13.07.2021 № АД-496/2021/4411-03
строк проведення розслідування було продовжено до 18 місяців.

Рішенням Комісії від 22.06.2020 № АД-455/2020/4411-03 об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

фанера клеєна з шаруватої деревини у листах товщиною від 3 мм до 30 мм з максимальними розмірами довжини (ширини) не більш як 1 525 мм (далі — Товар), що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами 4412 32 10 00; 4412 32 90 00; 4412 39 00 00; 4412 99 40 00; 4412 99 50 00; 4412 99 85 00.

Країною походження Товару є Республіка Білорусь.

Факти щодо наявності та величини шкоди, що заподіюється національному товаровиробнику, встановлювалися за період дослідження: 01.01.2017 — 30.06.2020.

Факти щодо наявності та величини демпінгу при імпорті в Україну Товару встановлювалися за період розслідування: 01.07.2019 — 30.06.2020.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі — Мінекономіки) звіт та матеріали про результати розслідування та встановила:

заявник є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь здійснювався за демпінговими цінами. Демпінгову маржу визначено на рівні 25,71 % для ВАТ «ФанДОК», ВАТ «Мостовдрев» і ВАТ «Борисовдрев» та 42,61 % для інших виробників і/або експортерів Товару походженням з Республіки Білорусь. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

обсяги демпінгового імпорту у період розслідування зросли на 13,40 % порівняно з 2019 р. та на 348,70 % порівняно з 2017 р.;

частка демпінгового імпорту відносно виробництва у період розслідування збільшилась на 24,83 % порівняно з 2019 р. та на 592,17 % порівняно з 2017 р., а відносно споживання — на 39,17 % та на 458,31 % відповідно;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. За період дослідження відбулося погіршення низки фінансово-економічних показників національного товаровиробника, зокрема зменшилися обсяги виробництва на 27,87 %, рівень використання виробничих потужностей — на 28,72 %, обсяги продажу на внутрішній ринок — на 39,91 %, частка національного товаровиробника на внутрішньому ринку — на 25,23 %, фінансовий результат від продажу на внутрішній ринок у доларовому еквіваленті — на 62,34 %, у гривневому — на 63,93 %, рентабельність від реалізації — на 44,09 %, обсяги здійснених інвестицій — на 33,26 %; ліквідність — на 40,44 %, зайнятість — на 31,89 %. Маржу шкоди визначено протягом періоду розслідування на рівні 33,29 % для ВАТ «ФанДОК», ВАТ «Мостовдрев» і ВАТ «Борисовдрев» та 41,35 % для інших виробників і/або експортерів Товару походженням з Республіки Білорусь;

наявність в Республіці Білорусь значного експортного потенціалу, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту Товару походженням з Республіки Білорусь;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу подібного Товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну Товару, окрім фанери товщиною 3 та 4 мм походженням з Республіки Білорусь.

Основні факти і висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

За результатом розгляду коментарів ВАТ «Білоруська лісова компанія» на розкриття інформації про методику розрахунку демпінгової маржі Мінекономіки щодо належного врахування транспортних витрат при визначенні експортної ціни Товару внесені уточнення до розрахунків демпінгової маржі.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробнику, та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

З метою запобігання можливому потенційному обходу антидемпінгових заходів розширити опис Товару в частині розміру довжини та ширини (одночасно) до 1650 мм. 

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону Комісія прийняла рішення від 22.12.2021 № АД-522/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь, що має такий опис:

фанера клеєна з шаруватої деревини у листах товщиною від 5 мм до 30 мм (включно) з максимальними розмірами довжини та ширини (одночасно) не більш як 1 650 мм, що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами 4412 31 90 00; 4412 33 00 00; 4412 34 00 00; 4412 39 00 00; 4412 99 40 00; 4412 99 50 00; 4412 99 85 00. 

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

- для виробника-експортера ВАТ «ФанДОК» (Республіка Білорусь, 213802, Могилевська область, м. Бобруйськ, вул. Леніна, 95) — 25,71 %;

- для виробника-експортера ВАТ «Мостовдрев» (Республіка Білорусь, 231592, Гродненська область, Мостовський р-н, м. Мости, вул. Радянська, 38) — 25,71 %;

- для виробника-експортера ВАТ «Борисовдрев» (Республіка Білорусь, 222520,
м. Борисов, вул. 30 років ВЛКСМ, 18) — 25,71 %;

- для інших виробників та експортерів — 41,35 %.

 Виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України, на поставку товарів в Україну.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

 Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

 Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

 Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

 Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження Товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

 Рішення Комісії від 22.12.2021 № АД-522/2021/4411-03 набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі