ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення перегляду та недоцільність продовження спеціальних заходів щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту

 Відповідно до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (далі – Закон) Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) рішенням від 16.04.2021 № СП-487/2021/4411-03 застосовано спеціальні заходи щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту, строком на три роки шляхом запровадження спеціального мита в наступних розмірах:

з дня застосування спеціальних заходів в розмірі 56 %;

через 12 місяців із дня застосування спеціальних заходів в розмірі 44,80 %;

через 24 місяці з дня застосування спеціальних заходів в розмірі 35,84 %.

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Флора" (далі – Заявник) рішенням Комісії від 12.04.2024 № СП-563/2024/441-01 порушено перегляд спеціальних заходів щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту (далі – перегляд).

Зазначеним рішенням Комісії об'єктом перегляду визначено:

свіжі троянди, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодом 0603 11 00.

У рамках перегляду дослідження проводилось за період з 01.01.2020 – 31.12.2023.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Мінекономіки звіт та матеріали про результати перегляду та за результатами розгляду встановила, що:

-  обсяги імпорту мають суттєве скорочення;

- відсутні непередбачувані обставини, які призводять до зростання імпорту, але при цьому існують фактори ймовірної загрози за рахунок наявності значного експортного потенціалу, який може бути переорієнтований  в Україну;

- наявні інші чинники, які пов’язані з військовою агресією Російської Федерації проти України, веденням бойових дій на території України та складнощами з якими стикнулась вітчизняна промисловість (зміна логістики,  енергетична нестабільність, дисбаланс на валютних ринках тощо);

- ціни імпорту залишаються нижчими за ціни продажу подібного товару на внутрішньому ринку та нижчими за собівартість подібного товару Заявника;

- ключові фінансово-економічні показники національного виробника демонструють покращення (прибуток, рентабельність, частка на ринку України,  обсяг інвестицій для розширення та модернізації виробництва, продуктивність праці);

- наслідки заподіяної шкоди минулих періодів частково усунені та мають подальшу позитивну тенденцію з адаптування до умов конкуренції.

У зв’язку із зазначеним та керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рішення від 20.05.2024 року № СП-564/2024/441-01, згідно з яким:

завершила перегляд спеціальних заходів щодо імпорту в Україну товару незалежно від країни походження та експорту, що має такий опис: свіжі троянди, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодом 0603 11 00;

вирішила не продовжувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту, застосованих рішенням Комісії від 16.04.2021 № СП-487/2021/4411-03.

Рішення Комісії від 20.05.2024 № СП-564/2024/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

 

 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі