КОШТИ

Які виплати отримуватимуть працюючі пенсіонери

З набранням чинності першого жовтня нового пенсійного законодавства до редакції почастішали звернення людей, які просять докладно пояснити питання, пов’язані з перерахунком пенсій. Багатьох  турбує те, чи перераховуватимуть пенсії працюючим пенсіонерам. Або як, приміром, виплачуватимуть пенсію працюючим держслужбовцям — повністю чи частково?

Деякі зміни справді в цьому аспекті відбулися. Ознайомити читачів з ними ми попросили директора департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики Миколу Шамбіра.

Насамперед змінено період, який враховується для визначення заробітної плати, сказав Микола Іванович. Відтепер для обчислення пенсії враховуватиметься лише заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Щодо заробітної плати за періоди роботи до 1 липня 2000 року, то вона може бути врахована при обчисленні пенсії у таких випадках:

— за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право пенсіонери матимуть лише у період до 1 січня 2016 року;

— в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців.

Такий же принцип, за словами посадовця, закладений у порядок визначення заробітку для призначення пенсії відповідно до Закону  «Про наукову і науково-технічну діяльність». Змінами до статті 24 цього Закону передбачено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року становить менш ніж 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

М. Шамбір зазначив також, що змінено показник середньої заробітної плати, з урахуванням якого визначатиметься заробіток для призначення  пенсії. Тепер на одну застраховану особу зарплата, з якої сплачено страхові внески, береться за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Подібний принцип закладений і в основу обчислення пенсій відповідно до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність». Однак, за його словами, ця норма почне діяти з 01.01.2012 року.

Нове законодавство також передбачає, що при обчисленні заробітної плати за періоди одержання допомоги по безробіттю враховуватиметься мінімальна зарплата.

Новий закон спонукає до роздумів про власне пенсійне забезпечення. Фото Олександра ЛЕПЕТУХИ

Змінено порядок визначення заробітної плати при переведенні з одного виду пенсії на інший. Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що зберігаються на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

У цьому разі за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

М. Шамбір пояснив: якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, то при переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком  (при дотриманні вищезазначених вимог) заробітна плата для обчислення пенсії буде визначатися з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески   за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком.

Щодо перерахунку пенсії, то нині збережено право працюючих пенсіонерів на її перерахунок з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії. За новим законодавством  держслужбовцям, які вийшли на пенсію після 1 жовтня й продовжують працювати, виплачується повністю зарплата, а пенсія  виплачується у розмірі, обчисленому на загальних підставах. Лише після звільнення з роботи таким людям призначать пенсію за спеціальними законами. Ця норма не стосується тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше (до 1 жовтня) й продовжують працювати. 

Перерахунок пенсій за віком пенсіонера здійснюється, якщо пенсіонер набув не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. У цьому випадку враховуватиметься  заробітна плата (дохід), з якої обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера при перерахунку пенсії може бути врахована також заробітна плата за періоди страхового стажу, з урахуванням заробітку, одержаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. У цьому разі заробітна плата визначатиметься із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. (Див. приклад).

Якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

А коли пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі (тобто не менше як 35 років чоловік і 30 років — жінка), тоді за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Щодо підвищення пенсій М. Шамбір пояснив: для всіх працюючих пенсіонерів виплати не підвищуватимуться у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму. А після звільнення з роботи пенсії перерахують.

ПРИКЛАД

Пенсію жінці призначено 2009 року з огляду на страховий стаж 40 років 2 місяці (коефіцієнт стажу –– 0,54225), порахований по листопад 2009 року включно;

заробітну плату 2500 грн, яка обчислена  з урахуванням середньої заробітної плати, з якої сплачені внески за 2008 рік, а саме 1573,99 грн, та  індивідуального коефіцієнта зарплати пенсіонера — 1,58832; 

Розмір пенсії з 01.10.2011 р. становить 1512,43 грн (2500 грн х 0,54225 = 1355,63 грн + 156,80 грн (784 грн х 20% —  підвищення за 20 років стажу понад 20 років).

Якщо пенсіонерка після призначення пенсії одержувала заробітну плату, яка призвела до зменшення індивідуального коефіцієнта зарплати, то у грудні 2011 року їй доцільно здійснити перерахунок пенсії з урахуванням лише 24 місяців страхового стажу.

Перерахунок буде здійснений з огляду на страховий стаж  42 роки 2 місяці (коефіцієнт стажу ––  0,56925);

заробітну  плату   2500 грн.

Розмір пенсії становитиме 1599,13 грн (2500 грн х 0,56925 =1423,13 грн + 176 грн (800 грн х 22% –– підвищення за 22 роки стажу понад 20 років).

Якщо пенсіонерка після призначення пенсії одержувала заробітну плату, яка призвела до збільшення  індивідуального коефіцієнта зарплати, наприклад, до 1,85421, то у грудні 2011 року їй доцільно здійснити перерахунок пенсії з урахуванням і 24 місяців страхового стажу, і заробітної плати за цей період.

Перерахунок буде здійснений з огляду на страховий стаж 42 роки 2 місяці (коефіцієнт страхового стажу ––  0,56925);

заробітну плату  2918,51 грн (1573,99 грн х 1,85421).

Розмір пенсії становитиме  1757,36 грн (2918,51 грн х 0,56925 =1661,36 грн + 96 грн (800 грн х 12% ––  підвищення за 12 років стажу понад 30 років).

Доцільність перерахунку пенсії з урахуванням і стажу, і заробітної плати, одержаних після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, необхідно буде визначати в кожному конкретному випадку. Це обумовлено тим, що у разі перерахунку пенсії з урахуванням заробітної плати, одержаної після  призначення (попереднього перерахунку) пенсії, будуть застосовуватися норми статті 28 в редакції Закону 3668 щодо збільшення страхового стажу для визначення мінімальної пенсії за віком та відповідного підвищення пенсії за страховий стаж для жінок понад 30 років, а для чоловіків ––  понад 35 років.

Так, якщо у вищенаведеному прикладі пенсіонерка після призначення пенсії одержувала заробітну плату, яка призвела до збільшення індивідуального коефіцієнта зарплати, наприклад до 1,65421, їй все ж таки у грудні 2011 року доцільно здійснити перерахунок пенсії лише з урахуванням 24 місяців страхового стажу. У цьому випадку  розмір пенсії становитиме 1599,13 грн (розрахунок вище). У разі перерахунку пенсії з урахуванням у тому числі заробітку розмір пенсії становитиме 1578,16 грн.

Розрахунок пенсії з урахуванням і стажу, і зарплати, одержаних після призначення пенсії:

страховий стаж —  42 роки 2 місяці (коефіцієнт страхового стажу — 0,56925);

заробітна плата — 2603,71 грн (1573,99 грн х 1,65421).

Розмір пенсії  — 1578,16 грн (2603,71 грн х 0,56925 =1482,16 грн + 96 грн (800 грн х 12% — підвищення за 12 років стажу понад 30 років).