ПОВІДОМЛЕННЯ
Про припинення спеціального розслідування
щодо імпорту в Україну шприців незалежно від країни походження та експорту
без застосування спеціальних заходів

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) за заявою, поданою публічним акціонерним товариством «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» (далі — ПАТ «Гемопласт»), рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 02.12.2019 № СП-432/2019/4411-03 порушено спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну шприців незалежно від країни походження та експорту.

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування визначено: 

шприци, призначені для одноразового застосування, з полімерних матеріалів з голками або без голок, двокомпонентні та трьохкомпонентні, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00.

В ході проведення розслідування встановлено, що деякі різновиди товару, які були визначені об’єктом розслідування у рішенні Комісії, не вироблялися ПАТ «Гемопласт» або вироблялися з імпортних компонентів. Таким чином, дослідження для цілей розслідування проводилось щодо наступного товару: 

шприци, призначені для одноразового застосування, з полімерних матеріалів з голками або без голок, двокомпонентні та трьохкомпонентні номінальною ємністю 2 – 20 мл з приєднувальним конусом «Луер», що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00.

Періодом розслідування визначено три роки: 01.07.2016 – 30.06.2019, зокрема: 

1-й період: ІІ півр. 2016 р. — І півр. 2017 р.

2-й період: ІІ півр. 2017 р. — І півр. 2018 р.

3-й період: ІІ півр. 2018 р. — І півр. 2019 р.

02.09.2020 Комісія розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) звіт, матеріали та висновки про результати проведення спеціального розслідування і за результатами розгляду встановила таке: 

ПАТ «Гемопласт» є належним національним товаровиробником у розумінні пункту 11 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві товару в Україні за період розслідування становила понад 50 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 13 статті 1 Закону, є подібним до товару, щодо якого проводилось дослідження;

імпорт товару на митну територію України за період розслідування зріс на 18,73 %, у  2-му періоді обсяги зазначеного імпорту зросли на 20,10 %, проте у 3-му порівняно із 2-м зазнали спаду — на 1,14 %. Відносно виробництва та споживання частка загального імпорту в Україну протягом періоду розслідування постійно зростала та у третьому періоді порівняно з першим зросла на 41,96 % та 17,14 % відповідно;

протягом періоду розслідування спостерігалося погіршення окремих показників національного товаровиробника, зокрема, скоротились обсяги виробництва — на 11,01 %, обсяги продажу на внутрішньому ринку на 29,89 %, рентабельність — на 144,05 %, зайнятість — на 17,21 %, ліквідність — на 43,98 %, інвестиції — на 89,36 %, фінансовий результат від реалізації на внутрішньому ринку у 3-му періоді став від’ємний. Водночас, зросли обсяги продажу на експорт – на 181,31 %, частка експорту у загальному виробництві — на 216,12 %, продуктивність праці — на 7,49 %, рівень заробітної плати — на 72,11 % та зменшились залишки на 50,40 %;

ціни імпортованого товару на митну територію України були переважно вищими від цін продажу на внутрішньому ринку та собівартості подібного товару;

відсутній  причинно-наслідковий зв’язок між динамікою імпорту та погіршенням окремих показників ПАТ «Гемопласт»; 

відсутні непередбачувані обставини, що могли б призвести до значного збільшення обсягів імпорту товару в Україну та завдати значної шкоди національному товаровиробнику;

національні інтереси України не вимагають застосування спеціальних заходів.

Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення № СП-461/2020/4411-03 «Про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну шприців незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів».

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього в газеті «Урядовий кур’єр».

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі