ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо забезпечення видатками сектору безпеки і оборони

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 3 листопада 2022 року № 2710-IX (із змінами, внесеними Законом України від 24 лютого 2023 року № 2953-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці другому цифри "1.329.705.735,6" та "1.173.110.743,7" замінити відповідно цифрами "1.390.385.786" та "1.233.790.794,1";

в абзаці третьому цифри "2.589.013.028,5" та "2.296.522.623,6" замінити відповідно цифрами "3.075.879.922,4" та "2.783.389.517,5";

в абзаці п’ятому цифри "58.584.369,1" та "15.159.102" замінити відповідно цифрами "51.706.290,7" та "8.281.023,6";

в абзаці шостому цифри "1.300.378.196,8" та "1.124.615.598,5" замінити відповідно цифрами "1.719.686.961,9" та "1.543.924.363,6".

2. У статті 5цифри "6.426.591.648" замінити цифрами "6.197.105.268,2".

3. У підпункті "в" пункту 1 статті 6 цифри "20.000.000" замінити цифрами "30.000.000".

4. Внести зміни до додатків № 1, № 2, № 3та № 4до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" відповідно до додатків №№ 1-4 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що передбачені цим Законом кошти у частині збільшення видатків державного бюджету на 2023 рік за бюджетною програмою "Резервний фонд" (код 3511030) можуть спрямовуватися на заходи щодо виплати одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, яким під час дії воєнного стану надано законодавством право на отримання таких виплат,  у загальному обсязі не менше 3.000.000 тис. гривень та на будівництво фортифікаційних споруд у загальному обсязі не менше 2.000.000 тис. гривень.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 березня 2023 року
№ 2992-IX

 

 

Додатки 1-4 до Закону України