ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума" (далі – Заявник) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) рішенням від 20.04.2018 № АД-386/2018/4411-05 порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки.

Відповідно до зазначеного рішення Комісії об’єктом розслідування визначено: пробки гумові медичного призначення, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 4016 99 97 90, походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки.

Період дослідження визначено три роки: 01.01.2015 – 31.12.2017.

Період розслідування: 01.01.2017 – 31.12.2017.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) звіт, матеріали та висновки про результати проведення розслідування та за результатами розгляду встановила:

Заявник є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону і статті 11 Закону;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

позитивний висновок стосовно наявності в період розслідування демпінгового імпорту в Україну товару походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу. Демпінгова маржа розраховувалася на підставі порівняння експортної ціни та нормальної вартості за однакових базисних умов поставки (франко-завод).

обсяги демпінгового імпорту товару походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки за період дослідження зросли в абсолютних показниках на 8,5%;

позитивний висновок щодо наявності факту заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику, що підтверджується погіршенням соціально-економічних показників національного товаровиробника протягом періоду дослідження, зокрема: скоротилися частка Заявника на внутрішньому ринку України на 6,5 % та обсяги продажу Товару на внутрішньому ринку України на 2,55 %, фінансовий результат від діяльності на внутрішньому ринку України був збитковим;

протягом періоду дослідження ціни демпінгового імпорту в Україну товару походженням з Республіки Польща і Китайської Народної Республіки призвели до зниження цін на подібний товар та були нижче цін та собівартості подібного товару національного товаровиробника;

іноземні виробники мають значний експортний потенціал, що підтверджується їх суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей;

наявність причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з

Республіки Польща та Китайської Народної Республіки та заподіянням істотної шкоди Заявнику;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

застосування заходів не суперечить національним інтересам України.

Резюме фактів та основні висновки Мінекономрозвитку, зроблені в ході проведення розслідування, надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін, отримані за результатами розгляду інформації, не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові та причинно-наслідкового зв'язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 17.04.2019 № АД – 412/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки", згідно з яким:

застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:
пробки гумові медичного призначення, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 4016 99 97 90, походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита:

- для Республіки Польща – 40,65 %;

- для Китайської Народної Республіки – 8,45 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов'язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об'єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 40,65 %.
Якщо пробки гумові (код 4016 99 97 90 згідно з УКТЗЕД) походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки, які оформлено у митному відношенні за іншим цільовим призначенням, використано на митній території України для медичного призначення, платник податку зобов’язаний сплатити остаточне антидемпінгове мито.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі