МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

26.12.2013                                                                 м. Київ                                                                    № 1059

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2014 р. за № 72/24849

Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт

Відповідно до статті 21 Закону України "Про морські порти України", підпункту "г" пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 1548 (із змінами)), постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року 405 "Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт, що додаються.

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

Міністр   В. В. Козак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
26 грудня 2013 року 1059

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України
16 січня 2014 року за 72/24849

Тарифи на послуги

із забезпечення проведення криголамних робіт

I. Загальні положення

1.1. Ці Тарифи справляються у морських портах / морських терміналах із суден, групи яких зазначені у додатку 1 до цих Тарифів.

1.2. Сплата послуг із забезпечення проведення криголамних робіт здійснюється за ставками, визначеними в додатку 2 до цих Тарифів, на користь державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

1.3. Розрахунок вартості послуг із забезпечення проведення криголамних робіт здійснюється з умовного об’єму судна, який обчислюється в кубічних метрах і дорівнює добутку трьох величин (довжина судна, ширина судна і висота борту судна), зазначених в обмірному свідоцтві (головні розмірення) або документі, що його замінює.

Умовний об’єм судна підлягає округленню у такому порядку: до 0,50 кубічного метра відкидається, а 0,50 кубічного метра і більше округлюється до 1 кубічного метра.

Для морських суден, що перевозять вантажі на верхній палубі чи мають дві або більше палуб, крім твіндечних суден, висота борту, яка використовується для обчислення об’єму судна, повинна становити не менше половини ширини судна.

Для суден групи Б, що мають дві або більше палуб, висота борту, яка використовується для обчислення об’єму судна, повинна становити половину ширини судна.

Умовний об’єм баржо-буксирних складів, караванів та інших складених плавучих споруд для нарахування плати за послуги із забезпечення проведення криголамних робіт дорівнює сумі об’ємів окремих елементів.

Для розрахунку вартості послуги із забезпечення проведення криголамних робіт умовний об’єм суден РО-РО, РО-ФЛОУ, ОБО, ЛО-РО, контейнеровозів, худобовозів, ліхтеровозів, автомобілевозів застосовується з коефіцієнтом 0,7 за умови використання зазначених суден відповідно до їх спеціалізації. Тип судна та його спеціалізація визначаються за судновими документами.

Для суден, що заходять в морський порт Маріуполь, умовний об’єм обчислюється на загальних підставах, визначених в цьому пункті, із застосуванням коефіцієнта 0,3 на частку об’єму, що перевищує 30000 кубічних метрів.

1.4. Тарифи на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт встановлюються на:

послуги із забезпечення умов для безпечного входу, виходу, маневрування, швартування, перешвартування та руху суден у межах акваторії порту протягом періоду оголошеної льодової кампанії та обчислюються за тарифами, наведеними у таблиці 1 додатка 2 до цих Тарифів;

послуги із забезпечення криголамного проведення суден (караванів суден) спеціалізованим криголамним судном та обчислюються за тарифами, наведеними у таблиці 2 додатка 2 до цих Тарифів.

1.5. Державна належність судна і відповідно наданий йому статус під час здійснення сплати за тарифами на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт визначаються за прапором, під яким це судно плаває, незалежно від того, хто є його власником і хто його використовує.

1.6. Сплата за послуги iз забезпечення проведення криголамних робіт здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

1.7. Податок на додану вартість нараховується та сплачується відповідно до вимог Податкового кодексу України.

ІІ. Плата за послуги

із забезпечення проведення криголамних робіт

2.1. Нарахування плати за послуги із забезпечення проведення криголамних робіт здійснюється протягом періоду оголошеної льодової кампанії із суден груп А, Б за тарифами, визначеними в таблицях 1 та 2 додатка 2 до цих Тарифів, у такому порядку:

для забезпечення безпечних умов для входу, виходу, маневрування, швартування, перешвартування та руху суден в межах акваторії морського порту — за кожний вхід судна в межі акваторії морського порту та за кожний вихід судна за межі акваторії морського порту (за винятком випадків, коли такий вхід/вихід в межі/за межі акваторії морського порту пов’язаний виключно із проходженням судноплавним каналом та/або тимчасовою стоянкою на якірній стоянці (зовнішньому рейді) морського порту, які включено до меж акваторії відповідного морського порту, без виконання інших операцій в межах акваторії такого морського порту) за тарифами, наведеними у таблиці 1 додатка 2 до цих Тарифів;

для забезпечення криголамного проведення суден (караванів суден) спеціалізованим криголамним судном — за кожне таке проведення з кожного судна в каравані за тарифами, наведеними у таблиці 2 додатка 2 до цих Тарифів, пропорційно частині умовного об’єму кожного судна від загального умовного об’єму суден в каравані.

2.2. Якщо вхід або вихід судна у межі акваторії морського порту відбувається в строки поза межами періоду оголошення льодової кампанії, плата за послуги із забезпечення проведення криголамних робіт за такий період не стягується, крім випадків, передбачених пунктом 2.3 цього розділу.

2.3. У випадках, коли льодову кампанію в морському порту Маріуполь не оголошено до 31 січня включно, починаючи з 01 лютого протягом 30 діб, нарахування плати із суден груп А, Б здійснюється за тарифом 0,29 доларів США за 1 кубічний метр умовного об’єму судна за кожний вхід та вихід судна у/за межі акваторії морського порту Маріуполь.

Якщо початок льодової кампанії у морському порту Маріуполь оголошено після 01 лютого, плата за послуги із забезпечення проведення криголамних робіт у морському порту Маріуполь справляється до закінчення льодової кампанії за тарифами, наведеними у таблиці 1 додатка 2 до цих Тарифів. При цьому, якщо вхід або вихід судна у/за межі акваторії морського порту Маріуполь відбувається до початку оголошеної льодової кампанії у періоді, починаючи з 01 лютого протягом 30 діб, за такий вхід або вихід судна плата за послуги із забезпечення проведення криголамних робіт справляється за тарифом 0,29 доларів США за 1 кубічний метр умовного об’єму судна.

2.4. Для суден групи А (автомобілевозів) за умови використання цих суден відповідно до їх спеціалізації тарифи на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт, встановлені згідно з додатком 2 до цих Тарифів, застосовуються зі знижкою 20 %. Тип судна та його спеціалізація визначаються за судновими документами.

Для суден групи Б тарифи на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт, встановлені згідно з додатком 2 до цих Тарифів, застосовуються зі знижкою 50 %.

2.5. У морських портах на річці Дунай плата за послуги із забезпечення проведення криголамних робіт стягується за тарифами, встановленими згідно з таблицею 1 додатка 2 до цих Тарифів, протягом періоду оголошеної льодової кампанії за наявності навігації.

2.6. Використання плавзасобів при швартуванні, відшвартуванні, перешвартуванні суден у межах акваторії морського порту, супроводження суден, надання інших послуг плавзасобами протягом періоду оголошеної льодової кампанії, крім визначених цими Тарифами, оплачуються за вільними (договірними) тарифами.

Директор департаменту

державної політики в галузі

морського та річкового транспорту
В.В. Севрюков

Додаток 1

до Тарифів на послуги із забезпечення 
проведення криголамних робіт
 (пункт 1.1)  

 

Групи суден

Вид судна

  Групи

Вантажні судна, що заходять для виконання вантажних операцій, та
плавучі споруди

Група А

Пасажирські судна, включаючи швидкісні судна на підводних крилах та пороми, що заходять для виконання вантажопасажирських операцій, а також криголами, що не належать суб'єктам господарювання всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність у межах морського порту, та не орендовані ними

Група Б

Ліхтери, буксири, буксири-штовхачі, штовхачі, баржі (самохідні і несамохідні), річкові самохідні судна, включаючи судна типу "ріка-море" пароплавств, які є членами Братиславської угоди, що заходять у порти на р. Дунай, а також річкові самохідні судна, що заходять для подальшого перевантаження вантажів на морські судна і навпаки

Група В

Несамохідні судна (крім барж)

Група Г

Судна, що заходять вимушено, для постачання, карантинних потреб, а також судна, що прямують на ремонт на судноремонтні підприємства (бази) України;

Група Д

службові та військові судна;

навчальні, навчально-виробничі судна при виконанні ними рейсів за навчальними планами навчальних закладів, на борту яких перебуває не менш як 50 курсантів, навчально-тренажерні судна;

наукові, дослідні, швидкісні судна на підводних крилах, що виконують регулярні пасажирські рейси за розкладом у каботажному плаванні (крім прогулянкових і круїзних рейсів)

 

Інші судна (судна судноремонтного заводу, аварійно-рятувальні, підводно-технічні, технічні, госпітальні, гідрографічні, судна портового флоту, криголами, які належать суб'єктам господарювання всіх форм власності, що здійснюють діяльність у межах морського порту, а також орендовані ними, спортивні судна, приватні яхти, парусні судна, судна, які проходять ходові випробування, риболовні судна, що заходять без виконання вантажних операцій)

Група Е

 

 

 

 

 «вимушено» треба розуміти заходження судна у морський порт / морський термінал у зв’язку із загрозою безпеці продовження плавання, життю або здоров’ю членів команди та пасажирів.

2. Судна груп В (буксири та баржі), Д та Е, що виконують комерційні вантажні рейси, належать до групи А.

3. Судна груп Д та Е, що виконують комерційні вантажопасажирські рейси, належать до групи Б.

Додаток 2

до Тарифів на послуги із забезпечення
проведення криголамних робіт
(пункт 1.2)

Таблиця 1

Тарифи на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт

                                                                               (у доларах США)

Морський порт

Тарифи за 1 кубічний метр

умовного об’єму судна

Білгород-Дністровський

0,237

Бердянськ

0,325

Ізмаїл

0,085

Іллічівськ

0,027

Керч

0,005

Маріуполь

0,500

Миколаїв

0,011

Одеса

0,027

Октябрськ

0,058

Рені

0,096

Скадовськ

0,030

Усть-Дунайськ

0,310

Херсон

0,040

Южний

0,023

Таблиця 2

 

Тарифи на послуги

із забезпечення криголамного проведення суден (караванів суден)

спеціалізованим криголамним судном

                                                                                                            (у доларах США)

Морський порт / морський термінал / канал

Тарифи

за одну операцію

За криголамне проведення суден (караванів суден) Азовським морем від виходу з Керч -- Єнікальського каналу на півночі до портів Бердянськ, Маріуполь

46148,0

За криголамне проведення суден (караванів суден) Керч -- Єнікальським каналом

12074,0

Примітка.

Тарифи таблиці 2 застосовуються при фактичному виконанні криголамного проведення суден у льодових умовах.