ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 жовтня 2021 року м. Київ № 442

Про оголошення попередження кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на проміжних виборах народних депутатів України
31 жовтня 2021 року

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі — Закон), положення якого згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України щодо організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України є чинними до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України, розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України (далі — кандидат у депутати) в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний не пізніш як за вісім днів до дня голосування подати до політичної партії, яка висунула відповідного кандидата в депутати (крім випадку, якщо кандидата висунуто шляхом самовисування), та до окружної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування.

Копії вказаних звітів не пізніше наступного дня після їх отримання надсилаються окружною виборчою комісією Центральній виборчій комісії та Націо-нальному агентству з питань запобігання корупції у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Згідно з листами окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 184 (вх. № 21-33-11504 від 26 жовтня 2021 року) та окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 197 (вх. № 21-33-11458 від 25 жовтня 2021 року) у встановлені частиною шостою статті 49 Закону терміни до них не подано проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року, зазначених у додатку до цієї постанови.

Пунктом 7 частини другої статті 61 Закону передбачено, що в разі порушення визначених частиною шостою статті 49 Закону термінів подання до відповідної окружної виборчої комісії розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидату в депутати оголошується попередження. 

Рішення про попередження окремому кандидату в депутати приймає Центральна виборча комісія (частина перша статті 61 Закону). 

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, передбачене частиною першою вказаної статті Закону, оприлюднюється Центральною виборчою комісією в загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Враховуючи викладене, згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України, пунктом 1 частини другої статті 30, частиною шостою статті 49, частиною дев’ятою статті 50, частиною першою, пунктом 7 частини другої, частинами четвертою, сьомою статті 61 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 1, 5, 17 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1. Оголосити попередження кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року, зазначеним у додатку, за порушення розпорядниками поточних рахунків виборчих фондів цих кандидатів термінів подання до окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України одномандатних виборчих округів № 184 та
№ 197 проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів.

2. Копію цієї постанови надіслати Національному агентству з питань запобігання корупції.

3. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

4. Цю постанову довести до відома кандидатів у народні депутати України, вказаних у додатку, шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії О. ДІДЕНКО

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 жовтня 2021 року № 442

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах № 184
та № 197 на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року, яким оголошено попередження 

Одномандатний виборчий округ № 184

Лагута Геннадій Васильович,

Лазарева Тетяна Василівна,

Помазан Андрій Сергійович,

Пономарьов Олександр Євгенович.

 

Одномандатний виборчий округ № 197

Голуб Владислав Володимирович (1992 р.н.),

Голуб Вячеслав Володимирович,

Звягінцева Тамара Петрівна,

Козачук Олена Олександрівна,

Кур’ят Петро Павлович,

Кухарчук Дмитро Васильович,

Панкевич Богдан Романович,

Пильник Владислав Володимирович,

Подчапко Антон Олександрович.

Секретар Центральної виборчої комісії О. ГАТАУЛЛІНА