— Михайле Михайловичу, розкажіть, чим живе нині найстаріший аграрний заклад вищої освіти півдня України.

— У лютому 2023 року Одеський державний аграрний університет відзначатиме 105-річчя. Це не лише вагома дата в історії держави й Одещини, а й велика відповідальність колективу нашого вишу, який мені випала честь очолити 2019 року. А кожен ювілей ОДАУ — це свято багатьох науковців та викладачів, які своїми здобутками примножували і примножують його славу; тисячі студентів, якими завжди пишаємося; тисячі випускників, які заклали основи сучасного обличчя університету, що завжди був і залишатиметься символом утвердження цінності свободи, зміцнення ідеалів і принципів національно-культурної ідентичності українців.

Наші досягнення — підсумок копіткої цілеспрямованої щоденної праці, оскільки ставимо одну спільну мету: всебічно опановувати все нове, що є у світовій практиці, все те, чого ще не маємо, але мусимо вивчити і запровадити в навчальний процес та наукову діяльність.

Завдяки сумлінній праці професорсько-викладацького колективу в університеті успішно розвивають матеріально-технічну базу, вдосконалюють навчальний процес, виконують чималий обсяг фундаментальних і прикладних наукових досліджень із селекції, рослинництва і тваринництва, видають монографії, підручники і навчальні посібники, створюють нові засоби механізації виробничих процесів у сільському господарстві, розробляють технологічні процеси в різних галузях сільськогосподарського виробництва.

— На яких відомих підприємствах та в яких структурах працюють випускники університету, які закінчили його в різні роки? Хто досяг найбільших успіхів у роботі, ставши гордістю університету?

— Кожен студент — це частинка української аграрної родини. За всю історію діяльності нашого вишу багато відомих і успішних випускників будують кар’єру в органах державної влади, місцевого самоврядування, промислових, сільськогосподарських, банківських, освітніх та наукових закладах чи організаціях. Вони успішно працюють економістами, землевпорядниками, менеджерами, бухгалтерами, агрономами, інженерами, ветеринарами, технологами тощо. Багато здобувачів вищої освіти залишаються працювати в університеті, продовжують навчання в магістратурі, аспірантурі. Ми вдячні нашим колишнім студентам, які продовжують брати участь у житті університету, зокрема через спільне проведення відкритих лекцій та інших заходів.

Серед успішних випускників нашого університету Василь Цушко, голова Одеської облдержадміністрації (2005—2006); Анатолій Новаковський, начальник управління сільського господарства і продовольства Одеської облдержадміністрації; Віктор Добрянський, директор ТОВ «Авангард-Д»; Ігнат Братінов, гендиректор «Шампань України»; Віталій Білан, директор ФГ «Пан Білан»; Зінаїда Гришко, директор ТОВ «Агрофірма «Маяк»; Валерій Тінтулов, директор ТОВ «Винхол «Оксамитне»; Ігор Войцеховський, директор ПП «Дністер»; Олександр Баранов, директор ДП «ДГ «Покровське»; Геннадій Бамбура, голова Болградської райдержадміністрації; Віталій Лабуш, голова Березівської райдержадміністрації; Олександр Шеремет, директор ТОВ «Барбус».

— Ефективна виробнича практика — запорука майбутнього успіху й орієнтації на ринку праці. Не секрет, що успішне проходження виробничої практики дає студентам змогу вивчати  найуспішніший досвід роботи та перспективи подальшої самореалізації. Де студенти Одеського державного аграрного університету проходять практику?

— Вони проходять практику в Україні — на дослідних полях, у господарствах, зокрема фермерських, і за кордоном — на агропідприємствах восьми країн Європи. Натомість на базі нашого університету проходять підготовку іноземні студенти із 25 країн. Університет має угоди з 12 закордонними вишами про обмін досвідом викладачів та студентів, проведення стажування і  підвищення кваліфікації викладачів.

— Як змінюється система освіти в університеті з огляду на нинішні вимоги і реалії?

— Нині в усіх сферах життєдіяльності, зокрема аграрній, широко застосовують інформаційні технології, які слід враховувати насамперед. Тобто йдеться про осучаснення знань та здобуття нових навичок, зокрема модернізацію освіти, питання штучного інтелекту, які поступово, але ґрунтовно ввійшли в повсякденне життя. Модернізація освітніх програм дала змогу вже із 3 курсу навчання кожного здобувача вищої освіти закріпити за конкретним агропідприємством для подальшого поєднання академічних прикладних знань і практичних навичок молодого фахівця. Тож студентів навчаємо з урахуванням саме таких реалій.

— Але ж підготовка високопрофесійних фахівців потребує відповідної сучасної матеріально-технічної бази.

— Безумовно. Поступово й неухильно її оновлюємо й осучаснюємо. Для підготовки фахівців на факультеті ветеринарної медицини відкрили багатопрофільну лабораторію ветеринарної медицини, сучасний ветеринарний діагностичний центр, який було засновано за фінансової та науково-технічної підтримки Євросоюзу. Це науковий підрозділ ОДАУ, який активно розвивається, максимально охоплюючи всі напрями сучасної ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи. На кожному факультеті є нові лабораторії з упровадженням сучасних методів досліджень та створено комп’ютерні класи із сучасним програмним забезпеченням.

2019 року було створено потужний Навчально-науковий виробничий центр університету для  розроблення фундаментальних засад і технологій у рослинництві та тваринництві для забезпечення населення високоякісними продуктами харчування за рахунок поновлюваних природних ресурсів і технологій життєзабезпечення, захисту здоров’я людини і тварин. І це лише початок.

— Як саме, на вашу думку, відбувається становлення особистості нині?

— Навчання в сучасному закладі вищої освіти не має зводитися до вивчення окремої спеціальності. Тому в університеті намагаємося постійно створювати умови молодій особистості всебічно творчо розвиватися: працюють культурний центр із безліччю гуртків, багато спортивних секцій, де можна виявити навички та здібності, почати опановувати те, до чого не міг бути дотичним в сільській місцевості (адже не таємниця, що інколи бажання не реалізовано через брак можливостей). Колектив нашого університету прагне допомогти кожному у процесі формування власної індивідуальності. Це розширює світогляд молоді, впливає на її розвиток, професійні навички. Студентська молодь вишу інтегрована у світовий техніко-економічний простір.

— Які підсумки роботи університету впродовж останніх чотирьох років можна виокремити як зримі?

— Їх кілька, і вони значущі. Викладачі та здобувачі вищої освіти систематично беруть участь у європейських з’їздах щодо реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги в межах програм Європейського Союзу Horizon 2020, Horizon Europe, Erasmus+ тощо. Наші науковці постійно публікують підсумки досліджень у науково-метричних базах Scopus, Web of Science. Загалом за останні два роки Одеський державний аграрний університет піднявся в рейтингу на 30 сходинок за цим показником, а це  результат поглиблення співпраці із провідними науковцями на міжнародному рівні. Як підсумок маємо грантову  програму «Цифрова мережа блакитної економіки та прискорення інновацій», що фінансує Європейський Союз через Європейський фонд морського судноплавства, рибальства і аквакультури (Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища).

— Чи можна говорити, що в умовах воєнного стану, які склалися із 24 лютого 2022 року, ОДАУ продовжує гарантувати високий рівень надання освітніх послуг?

 — Безумовно, так! Студентів продовжують навчати висококваліфіковані викладачі, основна частина яких — доктори наук, професори, доценти, кандидати, старші викладачі. Ми пишаємося нашими висококласними фахівцями та науковими школами. Серед переваг університету — дуальна форма, яка дає змогу під час навчання працювати за спеціальністю та здобувати освіту на робочому місці. Повний контакт з роботодавцями, залучення сучасних світових освітніх технологій та працевлаштування під час навчання.

Колектив Одеського державного аграрного університету вірить, що війна скоро закінчиться нашою перемогою, і ми всі разом повернемося до мирного життя та роботи в рідному університеті, оскільки плануємо створити сучасний освітній, науковий, культурний простір аграрного закладу вищої освіти Одещини.

На сучасному етапі робота університету орієнтована на запровадження основ інформатизації та цифровізації освітнього процесу, підвищення якісного рівня його реалізації; продукування, поширення та імплементацію глибоких дисциплінарних знань конкурентоспроможними фахівцями нової якості; впровадження основ сучасних методів надання освітніх послуг у галузі дуальної й дистанційної освіти; розроблення якісного підґрунтя для надання освітніх послуг дорослим для забезпечення освіти впродовж життя; поліпшення системи взаємодії «викладач — студент»; створення новітньої науково-освітньої свідомості, що зумовить розвиток університету як осередку ідей, що випереджають час, а також формування цілісної, гармонійної, національно свідомої особистості з високими духовними цінностями.

Якісна освіта — важлива складова в житті кожної людини. Вона дає змогу рухатися вперед і досягати мети. У сучасному світі вища освіта має особливу цінність, адже дає змогу отримати престижну роботу та омріяну посаду, рухаючись кар’єрними сходами.

Одеська область, яка відзначила 90-річчя, пишається видатними вишами з багаторічною історією, науковими школами, сталими традиціями і потужним науково-педагогічним складом. Одеський державний аграрний університет протягом існування дав путівку в життя кільком поколінням фахівців, затребуваних на Одещині й за її межами. Нині Одеський державний аграрний університет — європейський виш. І розвиток триває.

Наталія ПРИВАЛОВА,
член НСЖУ та IFJ, експерт UPLAN,
для «Урядового кур’єра»