НОРМОТВОРЧІСТЬ

Держкомпідприємництва погодив, а Міністерство юстиції зареєструвало кілька документів, розроблених Державною податковою адміністрацією. Йдеться про проекти наказів, якими затверджується єдина форма декларації з податку на доходи фізичних осіб та визначається механізм відповідності платника податків критеріям на автоматичне відшкодування ПДВ.

Згідно з першим документом, декларацію щомісяця мають подавати податкові агенти. У Податковому кодексі вони перелічені: юридичні особи (їхні філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайняті особи, представництва нерезидента - юридичної особи, які зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи.

У декларації слід вказувати загальні суми доходів, нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку на доходи фізичних осіб, загальні суми податку, що утримані з цих доходів, та обсяги податку, перерахованого до бюджету. Все це дасть змогу порівнювати суми нарахованого податку із фактично сплаченим. Розробники документа сподіваються, що така форма звітності сприятиме контролю за своєчасною виплатою заробітної плати найманим працівникам та допомагатиме відстежувати недобросовісних роботодавців.

Що ж до відповідності платника критеріям на автоматичне відшкодування ПДВ, то їх кілька. Передусім він не може перебувати у судових процедурах банкрутства, а відомості про нього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців мають бути достовірними та повними (повний перелік критеріїв затверджений у підпункті 200.19 статті 200 Податкового кодексу). А механізми розрахунку коефіцієнтів, які формують критерії відповідності платника, чітко прописані в самому наказі ДПА. Причому при обрахунку до уваги беруться лише ті показники, що задекларовані платником самостійно у його податковій звітності та наявні в базах даних ДПА.

Визначення відповідності платника зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подачі звітності. Тих, хто їм відповідає, податкова заносить до переліку платників, що мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ, в іншому списку ті, хто такого права не має. Останнім мотивовано повідомлять про відмову протягом 17 календарних днів після граничного терміну подачі звітності.