Відомо, що серцево-судинні захворювання — головна причина смертності громадян України. Значну частину звернень до кардіолога становлять пацієнти з порушеннями ритму чи провідності серця. Майже 40 % — це хворі з фібриляцією/тріпотінням передсердь. Фібриляція передсердь — порушення серцевого ритму, яке діагностують у 2% населення. Протягом останніх десятиріч реєструють істотне зростання поширеності фібриляції/тріпотіння передсердь. Таку негативну тенденцію відзначають не тільки в похилому та старечому віці, а й серед осіб середнього віку. Головна причина розвитку фібриляції/тріпотіння передсердь — артеріальна гіпертензія (у 70% випадків) та ішемічна хвороба серця (у половини пацієнтів із фібриляцією/тріпотінням передсердь). Фібриляція/тріпотіння передсердь — потенційно небезпечні порушення ритму. У пацієнтів із фібриляцією/тріпотінням передсердь уп’ятеро вищий ризик тромбоемболічних подій. У 33% випадків причина інсульту — фібриляція/тріпотіння передсердь. Наявність цієї аритмії зумовлює збільшення вдвічі ризику розвитку дементного синдрому (виражені зміни особистості й інтелекту), виникнення та прогресування серцевої недостатності втричі та збільшення ризику інфаркту міокарда, зростання ризику загальної смертності вдвічі.

Своєчасна діагностика

Отже, хворі з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця потребують деталізації скарг: за наявності таких симптомів, як серцебиття, відчуття перебоїв у роботі серця, посилення задишки в разі фізичного навантаження чи поява її у спокої, немотивована підвищена втомлюваність, виникнення набряків ніг, необхідно звернутися до лікаря. Своєчасна діагностика фібриляції передсердь дає змогу знизити вірогідність розвитку інсульту та інфаркту, прогресування симптомів серцевої недостатності.

Дуже важливий час із початку приступу/пароксизму фібриляції/тріпотіння передсердь, тому що в разі тривалості цієї аритмії понад 48 годин велика вірогідність формування тромбу в порожнинах серця. Саме наявність тромбу — причина виникнення інсульту та емболії в інших органах, тому звернення пацієнтів по медичну допомогу має бути своєчасним.

У пацієнтів із фібриляцією передсердь важливий аспект терапії — відновлення нормального ритму та підбір препаратів для запобігання його зривів, тому що, згідно з даними клінічних досліджень, саме медикаментозний контроль ритму дає змогу зменшити рівень загальної смертності на 28 %, а у хворих з діагностованою постійною формою фібриляції передсердь важливий аспект — контроль частоти серцевих скорочень, що дає змогу знизити виникнення/прогресування симптомів серцевої недостатності.

Незалежно від форми фібриляції/тріпотіння передсердь, яка визначається тривалістю епізоду, важливий аспект — профілактика тромбоемболічних ускладнень, ризик виникнення яких стратифікує лікар під час обстеження пацієнта з цими порушеннями ритму згідно із загальновизнаними міжнародними шкалами. При визначенні певної небезпеки виникнення тромбозів, зокрема інсульту, пацієнтові необхідно призначити антикоагулянтну терапію. Розроблені рекомендації та особливості застосування препаратів-антикоагулянтів досить чіткі, їх повинні чітко виконувати і лікар, і пацієнт.

Є ще один вид аритмії, клінічно схожий на фібриляцію передсердь: тріпотіння передсердь. Найчастіше пацієнти не можуть чітко розпізнати ці порушення ритму самостійно. У разі тріпотіння передсердь симптоми серцевої недостатності розвиваються і прогресують швидше, ніж у разі фібриляції передсердь, тому тактика щодо пацієнтів із порушенням ритму у вигляді тріпотіння передсердь зазвичай радикальніша, ніж при фібриляції.

У більшості випадків діагностованого тріпотіння передсердь хворому рекомендують проведення інвазивної методики радіочастотної абляції, коли внутрішньосерцево вводять електрод, під час нагрівання якого струмом високої частоти відбувається знищення вогнища аритмії. Ефективність цієї процедури становить 96%, тобто дає змогу більшості пацієнтів позбутися порушення ритму назавжди і жити без застосування медикаментів.

Фахівці відділу аритмій серця проводять лікування із застосуванням сучасних технологій. Фото автора

Наука і практика служать людям

Проведення радіочастотної абляції — на сьогодні абсолютно безальтернативний метод лікування пацієнтів у разі поєднання фібриляції передсердь із наявністю так званих додаткових шляхів проведення (синдром ВПВ). Така асоційованість порушень ритму та провідності часто стає причиною раптової кардіальної смерті. Ефективність радіочастотної абляції у цьому разі висока й становить 97%.

Діагностують та надають висококваліфіковану допомогу пацієнтам із фібриляцією/тріпотінням передсердь лікарі та наукові співробітники відділення аритмій серця ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України. Високотехнічні втручання, зокрема радіочастотну абляцію в разі тріпотіння передсердь із високою результативністю проводять фахівці електрофізіологічної лабораторії, яка функціонує на базі відділення з 2011 року.

Пацієнт зі скаргами на серцебиття, відчуття перебоїв у роботі серця, посилення задишки, набряками ніг потребує диференційної діагностики щодо виявлення порушень ритму серця — фібриляції/тріпотіння передсердь та надання кваліфікованої медичної допомоги згідно із загальноєвропейськими та національними настановами із застосуванням високотехнологічних інвазивних втручань. Такі можливості доступні для всіх громадян України: у Національному науковому центрі «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України створено експертний центр діагностики та лікування життєво загрозливих порушень ритму серця, співробітники якого щоденно консультують на базі поліклінічного відділення центру, а хворим, котрі потребують допомоги в умовах стаціонару, проводять лікування із застосуванням сучасних технологій у відділенні аритмій та електрофізіологічній лабораторії.

Олег СИЧОВ,
професор,
доктор медичних наук,
керівник відділу аритмій серця
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска»
НАМН України,

Ольга СРІБНА,
кандидат медичних наук,
науковий співробітник відділу аритмій серця
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска»
НАМН України