Я прочитала ваше роз’яснення за посиланням https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-kompensuyut-socialni-poslugi-z-doglyadu-na-nep/. Щиро дякую, але ще запитання: чи маю право просто як фізична особа (не ФОП) надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без провадження підприємницької діяльності фізичній особі похилого віку чи інвалідові, який має висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді внаслідок конгвітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ, якщо проживаю окремо і не маю родинних стосунків з ним? Якщо відповідь на запитання «так, маєте право», то чи маю право на призначення і виплату компенсації? Розрахунок виплат мені відомий, а ось право?

Л. Волчкова

Начальниця відділу соціальних допомог, субсидій та персоніфікованого обліку пільг департаменту соціального захисту Київської ОДА Надія КОРЗУН

Відповідно до постанови КМУ від 29 квітня 2004 за №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» (із змінами та доповненнями), призначається щомісячна компенсаційна виплата (далі компенсація) непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, яких обслуговують соціальні служби), призначається щомісячна компенсація.

Компенсація призначається з огляду на прожитковий мінімум для працездатних осіб у таких розмірах: 15% — фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи; 10% — фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, що, за висновком лікарсько-консультаційної комісії, потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю; 7% — фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, що, за висновком лікарсько-консультаційної комісії, потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та особам з інвалідністю, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Компенсація не призначається:
1) фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, яким призначено: державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»; надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; відшкодування витрат на надання послуг з догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце­здатності»;
2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;
3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;
4) самозайнятим особам;
5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які, за висновком лікарсько-консультаційної комісії, потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Компенсацію призначає і виплачує структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради за місцем проживання, перебування особи, якій надають соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради видає заявникові розписку про прийняття заяв і документів із зазначенням дати їх прийняття.

Днем подання заяв для призначення компенсації вважається день реєстрації структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради заяв з необхідними документами. Якщо заяви та документи надсилають поштою, днем подання заяв для призначення компенсації вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення.

Якщо до заяв не додано всіх необхідних документів, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради письмово протягом трьох днів повідомляє заявника, які документи слід подати додатково. Якщо їх подають не пізніше трьох місяців з дня одержання такого повідомлення, днем подання заяв вважатиметься день їх прийняття або відправлення.

Для призначення компенсації слід подати такі документи:
1) фізичній особі, яка надає соціальні послуги: заяву про згоду надавати соціальні послуги; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дає змогу постійно надавати соціальні послуги; копію трудової книжки, а якщо її немає, — письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів; заяву про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»);
2) особі, яка потребує надання соціальних послуг, або її законному представникові (у разі визнання цієї особи недієздатною): заяву про необхідність надання соціальних послуг; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма №157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012 №577); висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлено безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форму затверджує МОЗ;
3) законному представникові дитини, яка потребує надання соціальних послуг: заяву про необхідність надання соціальних послуг; копію свідоцтва про народження дитини; висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Якщо фізична особа надає соціальні послуги за місцем проживання, перебування особи, якій надають соціальні послуги, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради готує та надсилає протягом двох днів запит до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради за місцем попереднього проживання, перебування такої особи про одержання компенсації. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради протягом десяти днів після одержання заяв із необхідними документами розглядає їх і приймає рішення про призначення компенсації чи відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення, про що інформує заявника письмово протягом п’яти днів після прийняття відповідного рішення.

Компенсацію призначають: на час встановлення групи інвалідності — особам з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлено безстроково та які, згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, потребують постійного стороннього догляду; на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

У разі зміни групи інвалідності компенсацію призначають у новому розмірі й виплачують із дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

Перерахунок розміру компенсації у зв’язку із зміною групи інвалідності особи, якій надають соціальні послуги, здійснює структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради на підставі копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яку надсилають зазначеному підрозділу, органам медико-соціальної експертизи без подання заяв, і оформляють рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради в установленому порядку.

Продовження виплати компенсації у зв’язку із закінченням строку надання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю отримання соціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється на підставі поданих заяв разом із новими висновками лікарсько-консультаційної комісії і оформлюється рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради в установленому порядку.

Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі пропущення особою з інвалідністю чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною з інвалідністю — лікарсько-консультаційними комісіями, а в разі визнання знову особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за один місяць. Якщо при цьому особі з інвалідністю встановлено іншу групу, компенсація за зазначений період виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою.

Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, що підтверджує орган медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційна комісія), виплата компенсації поновлюється з дня її зупинення, але не більш як за три роки за умови, що протягом цього періоду особу визнано особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю. За місяць до закінчення строку виплати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради зобов’язаний у письмовій формі попередити фізичну особу про причину припинення виплати.

Виплата компенсації провадиться щомісяця до 1 числа місяця, що настає за тим, у якому фізична особа надавала соціальні послуги, і триває до дня припинення їх надання. Компенсацію виплачують державні підприємства і об’єднання зв’язку або через установи уповноважених банків за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

У разі зміни особою, якій надають соціальні послуги, постійного місця проживання виплату компенсації провадить відповідний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради за новим місцем проживання особи з часу припинення виплат за попереднім місцем проживання.

Якщо особа, якій надавали соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційної комісії), вже не потребує постійного стороннього догляду, виплата компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа, згідно з висновком, втратила необхідність такого догляду.

Якщо суми компенсації не одержані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги, виплачують за минулий час, але не більш як за 12 місяців, що передують зверненню за їх одержанням. Якщо суми компенсації не одержані з вини органу, який їх призначає та виплачує, їх виплачують за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата за минулий час здійснюється з огляду на прожитковий мінімум, затверджений на момент виплати. Виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадять за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Якщо одержувач компенсації приховав або подав недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на призначення компенсації та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення; повідомляє отримувача компенсаційної виплати про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення; у разі врахування надміру виплачених коштів під час виплати компенсації у наступних періодах проводить щомісячні відрахування на підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20% суми, що підлягає виплаті.

Якщо фізична особа отримала винагороду за роботу, яку виконувала менш як календарний місяць, виплата компенсації не припиняється, а здійснюється перерахунок за фактичну кількість днів, протягом яких надано соціальні послуги. Якщо фізична особа не повернула добровільно надміру виплачені суми, їх стягують у судовому порядку на підставі заяви структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, що призначив компенсацію.

Отже, вважаю за доцільне звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання, перебування особи, якій у подальшому надаватимуть соціальні послуги для подачі відповідних документів для призначення компенсації.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua