Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2019 р. становила 41 922,7 тис. осіб. Упродовж січня — листопада 2019 р. чисельність населення зменшилася на 230,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем — листопадом 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 24,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — листопаді 2019 р. становила 286,8 тис. осіб, померлих — 533,8 тис. осіб.

Доходи населення

У січні — грудні 2019 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 10 497 грн і порівняно з відповідним періодом 2018 р. збільшився на 18,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація й телекомунікації, державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування, професійна, наукова і технічна діяльність, а серед промислових — підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, коксу та продуктів нафтопереробки, добування кам’яного і бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4 — 2,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 71,6% середнього рівня в економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у чотирьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 15 776 грн, Донецька область — 11 716 грн, Київська — 11 003 грн та Дніпропетровська — 10 751 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78,8% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Херсонській, Чернігівській та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — грудні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 109,8%.

Соціальний захист

У січні — грудні 2019 р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 5487,9 тис. домогосподарств, із них у міській місцевості — 3798,5 тис., у сільській — 1689,4 тис.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — грудні 2019 р. становила 2114,7 млн грн, з неї в міській місцевості — 1529,7 млн грн, у сільській — 585,0 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в грудні 2019 р. становив 638,7 грн (у листопаді — 479,7 грн).

У січні — грудні 2019 р. 439,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості — 85,5 тис., у сільській — 353,7 тис.

Середній розмір призначеної у грудні 2019 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2946,6 грн (у листопаді — 3137,3 грн).

У січні — грудні 2019 р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1391,7 млн грн.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2019 р. загалом становив 104,1% (за 2018 рік — 109,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,8%. Найбільше (на 22,1% та 18,8%) зросли ціни на продукти переробки зернових і фрукти. На 9,7 — 2,2% стали дорожчими хліб, молоко та молочні продукти, масло, риба та продукти з риби, яловичина, макаронні вироби, безалкогольні напої, свинина, цукор. Однак на 14,6% знизилися ціни на яйця, на 3,8 — 0,8% — рис, соняшникову олію, м’ясо птиці, сало, овочі.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 1,9% за рахунок здешевлення природного газу на 28,7%. Проте відбулося підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 14,4%, водопостачання — на 12,7%, каналізацію — на 12,2%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 6,9%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 3,8% насамперед спричинено подорожчанням послуг лікарень на 11,1% та амбулаторних послуг на 9,6%.

Ціни на транспорт загалом знизилися на 2,4% передусім через здешевлення автомобілів на 12,0% і палива та мастил на 8,2%. Одночасно на 19,2% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Індекс цін на житло за 2019 р. загалом становив 108,6%.

На первинному ринку житла ціни зросли на 7,9%, на вторинному — на 8,9%.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2019 рік загалом становив 92,6% (за 2018 р. — 114,2%).

 

Промисловість

У 2019 р. порівняно із 2018 р. індекс промислової продукції становив 98,2%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції залишився на рівні торішніх обсягів.

У переробній промисловості випуск промислової продукції зменшився на 2,0%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 0,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 90,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 5,8%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 5,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 103,3%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 5,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 99,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 3,1%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 94,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 4,1%. У 2019 р. вироблено 151,3 млрд кВт•год електроенергії, зокрема тепловими та атомними електростанціями відповідно 58,0 млрд кВт•год і 83,0 млрд кВт•год.

Сільське господарство

За попередніми даними, індекс сільськогосподарської продукції у 2019 р. порівняно із 2018 р. становив 101,1%, зокрема на підприємствах — 103,3%, у господарствах населення — 98,0%.

Індекс продукції рослинництва порівняно із 2018 р. становив 101,3%, зокрема на підприємствах — 102,9%, у господарствах населення — 98,8%.

У 2019 р. виробництво зернових і зернобобових культур становило 75,1 млн т (у масі після доробки), що на 7,2% більше порівняно із 2018 р., з них пшениці — 28,3 млн т (на 15,0% більше), кукурудзи на зерно — 35,8 млн т (на 0,1% більше), ячменю — 8,9 млн т (на 21,2% більше), культур зернобобових — 0,7 млн т (на 25,5% менше). Середня врожайність зерна становила 49,1 ц з 1 га (на 3,6% більше).

Виробництво соняшнику становило 15,3 млн т (у масі після доробки), що на 7,8% більше порівняно із 2018 р., ріпаку — 3,3 млн т (на 19,0% більше), сої — 3,7 млн т (на 17,1% менше), буряку цукрового фабричного — 10,1 млн т (на 27,3% менше).

Порівняно з 2018 р. виробництво картоплі (20,3 млн т) зменшилося на 9,9%, культур плодо­ягідних (2,1 млн т) — на 17,4%, винограду (365 тис. т) — на 22,0%, а культур овочевих (9,7 млн т) збільшилося на 2,6%.

Індекс продукції тваринництва у 2019 р. порівняно з 2018 р. становив 100,5%, зокрема на підприємствах — 104,9%, у господарствах населення — 96,5%.

Будівництво

У 2019 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 177,0 млрд грн. Індекс будівельної продукції у 2019 р. порівняно із 2018 р. становив 120,0%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 16,3% (житлових — на 3,0%, нежитлових — на 27,4%), інженерних споруд — на 23,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 74,2% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти — 18,1% та 7,7% відповідно.

Підприємства семи регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Він­ницької, Львівської та Київської областей) виконали 70,0% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень — листопад 2019 р. експорт товарів становив 45 963,3 млн дол. США, імпорт — 55 337,0 млн дол. Порівняно із січнем — листопадом 2018 р. експорт збільшився на 6,3% (на 2724,0 млн дол.), імпорт — на 6,2% (на 3228,2 млн дол.). Негативне сальдо становило 9373,7 млн дол. (за січень — листопад 2018 р. також негативне — 8869,5 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — листопадом 2018 р. збільшилася частка зернових культур, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилася частка чорних металів, електричних машин, механічних машин, деревини і виробів з деревини.

Обсяг експорту товарів у країни Європейського Союзу ста­новив 19 219,2 млн дол., або 41,8% загального обсягу експорту (за січень — листопад 2018 р. — 18 412,4 млн дол., або 42,6%), і збільшився порівняно із січнем — листопадом 2018 р. на 806,8 млн дол., або на 4,4%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 34,5% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 18,8%, механічні та електричні машини — 13,7%, мінеральні продукти — 13,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортували товари в Китай, Російську Федерацію, Туреччину, Єгипет та Індію.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 70,1%, Єгипту — на 41,3%, Нідерландів — на 20,0%, Білорусі — на 19,8%, Німеччини — на 10,1%, Іспанії — на 9,6%, Румунії — на 7,4%, Туреччини — на 6,3%, Чехії — на 5,7%, зменшився до США на 11,8%, Російської Федерації — на 9,7%, Індії — на 8,7%, Італії — на 6,3%, Угорщини — на 4,5%.

Транспорт

У 2019 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 338,9 млрд ткм, або 102,1% обсягу 2018 р. Підприємства транспорту перевезли 674,5 млн т вантажів, що становить 108,0% обсягів 2018 р.

У 2019 р. залізничним транспортом перевезено 312,9 млн т вантажів, що на 2,9% менше, ніж за 2018 р., зокрема у внутрішньому сполученні та на експорт — 262,6 млн т, що на 1,9% менше, ніж у 2018 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2019 р. виконали вантажообіг обсягом 48,8 млрд ткм, який зріс на 14,7% порівняно з 2018 р., і перевезли 242,7 млн т вантажів, що на 29,7% більше, ніж у 2018 р.

Водним транспортом за 2019 р. перевезено вантажів обсягом 6,1 млн т, що на 9,2% більше, ніж за 2018 р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 41,0%. Порівняно з 2018 р. обсяги закордонних перевезень вантажів збільшилися на 2,3%.

У 2019 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 294,0 млн ткм, що на 13,4% менше, ніж за 2018 р. Авіаційним транспортом перевезено 91,9 тис. т вантажів, що на 7,3% менше, ніж за 2018 р.

У 2019 р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 107,9 млрд пас. км, або 103,3% обсягу 2018 р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 4262,4 млн пасажирів, або 95,0% обсягу 2018 р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з 2018 р. зменшилося на 1,9%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1804,9 млн пасажирів, що на 5,3% менше, ніж за 2018 р. Авіаційним транспортом перевезено 13,6 млн пасажирів, що на 8,8% більше, ніж у 2018 р. Міським електротранспортом перевезено 2288,2 млн пасажирів, що на 5,0% менше, ніж за 2018 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані на¬ведено без урахування тимчасо¬во окупованої території Автоном¬ної Республіки Крим, м. Севасто¬поля та частини тимчасово оку¬пованих територій у Донецькій та Луганській областях.