ПОВІДОМЛЕННЯ
Про продовження строку проведення спеціального розслідування
щодо імпорту в Україну добрив мінеральних з вмістом азоту та фосфору
та добрив мінеральних з вмістом азоту, фосфору, калію
незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали про хід проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну добрив мінеральних з вмістом азоту та фосфору та добрив мінеральних з вмістом азоту, фосфору, каліюнезалежно від країни походження та експорту та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення спеціального розслідування.

Зважаючи на викладене та, керуючись частиною третьою статті 8 Закону Комісіяприйняла рішення від 22.05.2020 № СП-443/2020/4411-03, яким вирішила продовжитидо 300 днів строк проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну добрив мінеральних з вмістом азоту та фосфору та добрив мінеральних з вмістом азоту, фосфору, каліюнезалежно від країни походження та експорту, яке було порушене згідно з рішенням Комісії від 21.08.2019№ СП-426/2019/4411-03. 

Вищезгадане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення. 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі