КОМЕНТАР

Міністерство закордонних справ розглядає ухвалення 5 жовтня Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюції N 1755 "Функціонування демократичних інститутів в Україні" як важливий крок у напрямі реалізації євроінтеграційного курсу нашої держави.

Як зазначає в своєму коментарі МЗС, остання резолюція ПАРЄ вітає появу політичної стабільності в Україні, а також консолідацію влади як необхідну умову здійснення демократичних і економічних реформ. "Важливо, що члени представницьких органів влади 47 країн - учасниць Ради Європи рішуче відхилили спроби окремих політичних сил невірно інтерпретувати логіку внутрішніх процесів в Україні і за підсумками детального моніторингу визнали їх як такі, що відбуваються відповідно до стандартів демократичного врядування", - йдеться у документі.

Вітчизняне зовнішньополітичне відомство зазначає, що оголошений Президентом намір вдосконалити конституційний устрій держави має на меті виконання всього комплексу зобов'язань перед Радою Європи. І на цьому шляху Україна активно співпрацюватиме з Венеціанською комісією.