У виданні підбито підсумки півторасотрічної історії шевченкознавства і лаконічно окреслено перспективи дальших студій над спадщиною поета і художника.

Ідея проекту виникла наприкінці 1980-х років, коли очевидною стала невідповідність реаліям шевченкознавства двотомного «Шевченківського словника» (1976—1977), підготовленого в умовах неослабного цензурного контролю.

Працівники відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка уклали великий тематичний реєстр планованих статей і розпочали роботу з їх написання, яку істотно ускладнювала зумовлена економічною кризою 1990-х років плинність наукових кадрів. Ситуація кардинально змінилася після підписання виданих з нагоди наближення ювілеїв 2011 і 2014 років указів Президента України (2000, 2003 роки). На їх підставі було зроблено державне замовлення на «Шевченківську енциклопедію», що передбачало відповідне додаткове фінансування.

Фото надане автором

Дополіграфічну підготовку укладених томів здійснювали на базі інституту — без залучення видавництва готові оригінал-макети передавали вже безпосередньо до друкарні. Усі обов’язки лягли додатковим тягарем на творчий колектив редакції.

«Шевченківська енциклопедія» розрахована не тільки на фахівців, а й на широке коло зацікавлених читачів, які знайдуть тут потрібну інформацію. Певно, будь-яка енциклопедія, навіть найкраща, не може замінити всю шевченкознавчу літературу, але це свого роду дороговказ для подальших пошуків. За її допомогою можна з’ясувати, на якому рівні вивчено ті чи ті питання, які проблеми ще потребують дослідження, тобто вона убезпечує від повторів, непоодиноких останнім часом у шевченкознавстві через зростання кількості наукових публікацій. Електронні макети перших трьох томів удоступнено на «Порталі Шевченка» (kobzar.ua), решту буде розміщено найближчим часом.

Зрозуміло, нині в одному виданні дуже складно або й неможливо охопити, скажімо, персоналії всіх поетів, які писали на шевченківську тему. Мабуть, варто зосередитися на творчості Кобзаря і всьому, що стосується його безпосередньо. Уже передано на верстання підготовлений на базі видання однотомник «Шевченківська енциклопедія: літературні твори», триває удосконалення словника персоналій «Тарас Шевченко і його сучасники», який планують надрукувати наступного року. Цю та іншу роботу гальмує відсутність академічного видання спогадів про Шевченка, підготовка якого потребує тривалого часу. Істотно відстають від літературознавців фахівці з образотворчої спадщини — поява завершальних томів повного зібрання творів Шевченка лише унаочнює низку нерозв’язаних проблем у її вивченні.

Із виходом «Шевченківської енциклопедії» науковці не припиняють діяльність — попереду ще багато роботи. 

ДОВІДКА «УК»

Шевченківська енциклопедія містить 6307 статей різного обсягу, 5800 ілюстрацій, із яких 453 — на кольорових вклейках. Загальний обсяг становить 5360 сторінок (646 обліково-видавничих аркушів). Видання надруковано на замовлення Держкомтелерадіо України за програмою «Українська книга», не надходить у продаж, а розподіляється серед бібліотек і окремих організацій. Наклад кожного тому — 2000 примірників. Вага видання — понад 13 кг. 

Олександр БОРОНЬ,
відповідальний секретар видання,
для «Урядового кур’єра»