К. ТУПАЛЬСЬКИЙ, м. Полтава:

«У 1990-х я два роки працював на приватному підприємстві, але запису про це в трудовій книжці немає. А через рік мені вже буде 60, настає пенсійний вік. І мені не хочеться, щоб через ці два роки, не записні в трудовій, виникли проблеми з визначенням стажу. Які є шляхи його підтвердження?»

Консультує юрист Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»
Світлана ГАВРИЛЮК

— У 2000 році Пенсійний фонд України запровадив персоніфікований облік відомостей про застрахованих осіб. До цього рішення трудовий стаж підтверджувала трудова книжка. Однак її відсутність, як і відсутність в ній або неточність даних, — поширена проблема. Отже, як її розв’язати.

Трудовий стаж. Якщо нема трудової книжки або в ній нема необхідних записів чи є помилки, для підтвердження трудового стажу приймають:

♦ довідки — підтвердження, що людина працювала на підприємстві в конкретний період;

♦ витяги з наказів про прийняття на роботу та звільнення;

♦ особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати,

♦ посвідчення співробітника підприємства;

♦ характеристики з місця роботи, що підтверджують працевлаштування;

♦ письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання;

♦ інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Трудовий стаж можна встановити на підставі й інших документів, виданих архівними установами. Перелік архівних установ знайдете в інтернеті за цим посиланням: http://www.archives.gov.ua/.

Стаж навчання. У вищих навчальних та професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також стаж підготовки в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується:

♦ дипломами;

♦ посвідченнями;

♦ свідоцтвами;

♦ довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних, що містять відомості про періоди навчання.

За браком таких відомостей приймають довідки про тривалість навчання в закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Тимчасова непрацездатність. Якщо вона розпочалася в період роботи, її тривалість встановлюють на підставі довідок, виданих за місцем працевлаштування.

Час догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також пенсіонером, який, за висновком медичного закладу, потребує постійного догляду, встановлюють на підставі:

♦ акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду. Його складають органи Пенсійного фонду України на підставі відомостей житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання чи реєстрації, сільських, селищних рад, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, і їхніх сусідів;

♦ документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів I групи і дітей-інвалідів) і вік (для людей похилого віку і дітей-інвалідів).

Немає документованих доказів. Розглянемо ситуацію, коли документи неможливо отримати через воєнні дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи й інші надзвичайні ситуації. Перепонами також можуть стати ліквідація підприємства або брак архівних даних з інших причин. У такому разі трудовий стаж встановлюють на підставі показань не менш як двох свідків, які працювали разом із заявником на одному підприємстві або в одній системі. Вони повинні мати документи, що підтверджують їхню роботу на час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника. Встановленим вважається період, що підтвердили не менш ніж два свідки.

Оформлення документів. Документи, що подають для підтвердження трудової діяльності, потребують підпису посадової особи і засвідчення печаткою у разі її наявності. Якщо в документі про стаж вказано лише роки без зазначення точних дат, датою вважається 1 липня відповідного року. Якщо не зазначено числа місяця, ним вважається 15. Якщо прізвище, ім’я, по батькові, зазначені в документі, не збігаються з даними в паспорті або свідоцтві про народження заявника, належність цього документа можна встановити в суді.

Важливо! Будь-який документ, виданий на тимчасово окупованій та тимчасово не підконтрольній території України, не дійсний і не створює правових наслідків. У такому разі підтверджувати трудову діяльність необхідно в суді.

Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»