Нині понад половина будинків у сільській місцевості мають індивідуальне опалення, у містах цей показник не перевищує 40%. І щороку питома частка централізованого опалення житла зменшується, що не дивно. Українці хочуть мати надійне і контрольоване джерело тепла для власної оселі. Вони прагнуть енергетичної незалежностівідцентралізованихкотелень, оскільки запропоновані послуги не відповідають встановленим тарифам на тепло і гарячу воду.

Від нової влади чекали кардинальних змін у стратегії й тактиці енергетичної незалежності. Натомість отримали нову ідеологію перерозподілу бюджетних коштів, яка не вирішує кардинального питання заміщення нестачі енергоносіїв. Твердопаливні котли не розв’яжуть усіх проблем. Повернення до застосування в побуті твердопаливних котлів — це, по суті, кілька кроків назад. Будь-яка технологія спалювання органіки супроводжується викидами в атмосферу вуглекислого газу та інших токсичних сполук. А, наприклад, пропозиція спалювання соломи та іншої побічної продукції рослинництва не раціональна. Адже катастрофічне зменшення чисельності поголів’я великої рогатої худоби в Україні зумовило фактичне внесення органічних добрив на рівні 5—10% потреби, що супроводжується щорічнимзменшенням гумусу в ґрунтах на 0,01%. Як наслідок — за сто років ми знищимо чорноземи України. Солома та інші рослинні рештки завжди були і будуть найкращою основою для виробництва органічних добрив і відновлення родючості ґрунтів. Але аж ніяк не основним видом палива.

У світі найбільшими темпами зростає попит на обладнання для одержання електроенергії й тепла від сонця. Фото з сайту eggs.net.ua

Один із перших указів Президента України мав би стосуватися розвитку альтернативної енергетики та створення мережі підприємств із виробництва обладнання для геліосистем (перетворюють сонячну радіацію на теплову енергію) обігріву житла та води для споживчих потреб. Наші підприємства спроможні виробляти високотехнологічну продукцію для потреб населення, а в перспективі — і для експорту.

Що ж може зміцнити нашуенергетичну безпеку в майбутньому? Щороку інвестиції в альтернативну енергетику в світі зростають. У більшості країн Європи забули, що таке природний газ у квартирі чи будинку. Не лише тому, що це небезпечно, а й з огляду на стан довкілля, ціну та собівартість одержаного тепла. У найближчому майбутньому Україна має замістити майже половину енергетичних потреб альтернативними видами палива. Щоб вирішити таке глобальне завдання, належить розробити ефективну систему управління інвестиційними та іншими ресурсами у сфері альтернативної енергетики. Основою ефективного управляння розбудовою альтернативної енергетики у країні має стати власне виробництво обладнання для геліосистем для виробничих і побутових потреб (нестабільністькурсу гривні має спонукати до такого виробництва). На початковому етапі можна допустити імпорт окремих комплектуючих для теплових насосів та іншого обладнання. Зрештою Україна має отримати для побутових потреб максимально простий і доступний тепловий насос, сонячний колектор і сонячну батарею. Що стосується виробництва теплових насосів, то це вже реалії сьогодення. Потрібна державна програма підтримки такого виробництва.

  За будовою та принципом роботи тепловий насос нагадує побутовий холодильник. Він забезпечить температуру води для обігріву приміщень і побутових потреб на рівні 47—57оС (максимум становить 62оС). Згідно з розрахунками, витрати енергоносіїв з альтернативних джерел на опалення будинку площею 100 м2 істотно відрізняються. Застосування для побутових потреб теплового насоса дає змогу зменшити оплату за енергоносії майже втричі порівняно із застосуванням газового котла та у 4,5 раза порівняно з електричним котлом. Тож і споживач заощаджує, і держава зміцнює свою енергонезалежність. Щоправда, тепловий насос — задоволення зовсім не з дешевих (із встановленням — понад 50 тисяч гривень). Тож потрібні будуть пільгові кредити для населення.

А починати слід із роз’яснення населенню переваг використання альтернативних джерел енергії у приватних будинках, квартирах, офісах та на підприємствах. Люди мають бути обізнані з технологією експлуатації теплових насосів, сонячних колекторів, сонячних батарей, уміти підбирати обладнання за потужністю залежно від місця його використання — побут чи виробництво.

Наше повітря забруднене різнимивикидамиАльтернативна енергетика вирішить одночасно комплекс актуальних для України питань. У світі найбільшими темпами зростає попит на обладнання для одержання електроенергії й тепла від Сонця. Застосування обладнання для концентрації сонячної енергії сприяє поліпшенню стану навколишнього природного середовища, це невичерпне джерело енергії.

Ми теж можемо стати частиною цього процесу. Для реалізації національної стратегії розвитку альтернативної енергетики в Україні є сировина, досвід, технічні й технологічні напрацювання, підготовка відповідних кваліфікованих кадрів. Бракує лише ефективної галузевої програми, державної підтримки і координації зацікавлених сторін. 

Віктор ІВАНЕНКО, науковий співробітник  НДІ «Украгропромпродуктивність»,
для «Урядового кур’єра»