Втрата роботи — це неприємно, але не привід впадати в паніку. Тим більше, що в таких випадках може підставити плече державна служба зайнятості, яка безоплатно надає громадянам передбачені законодавством соціальні послуги. Їх перелік розширився порівняно з тим, що було раніше, з 1 січня 2013 року, коли набрав чинності Закон України «Про зайнятість населення», розроблений на виконання соціальних ініціатив Президента України, спрямованих на впровадження активної політики зайнятості та створення нових робочих місць. Отже, на що може розраховувати той, хто шукає роботу?

Статус безробітного і виплата матеріального забезпечення

Людина, яка звернулась до центру зайнятості в пошуках роботи, отримує статус безробітного з першого дня реєстрації в центрі. Можна ставати на облік і звертатися до будь-якого зручного для відвідування центру зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування, та отримувати всі послуги і всі належні виплати.

Розмір максимальної допомоги з безробіття нині єдиний по всій Україні і дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам для працездатних осіб (з 1 грудня — це 4872 гривні). Мінімальний же розмір допомоги з безробіття з 1 грудня цього року становить 76,9% від прожиткового мінімуму для працездатних (936,64 гривні).

Посилення додаткових гарантій для недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці людей

Уперше в українському законодавстві до такої категорії віднесено не тільки матерів, а й батьків малолітніх дітей, самотніх батьків, батьків, які мають на утриманні дитину-інваліда, тощо.

Серед інших категорій, не конкурентоспроможних на ринку праці, — діти-сироти; молодь, яка закінчила навчальні заклади; особи, яким залишилося 10 і менше років до настання права на пенсію за віком; особи після відбуття покарання; люди з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, тощо.

Для працевлаштування вразливих на ринку праці категорій громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Представники малоконкурентних на ринку праці категорій можуть бути працевлаштовані й на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу (ЄСВ).

Нові стимули для роботодавців

Передбачено стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та влаштування на них громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці. Це стосується молоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян шляхом виплати компенсації роботодавцю в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. Компенсація надається на один рік за умови, що працівника не буде звільнено упродовж наступного року. У випадку звільнення за згодою сторін або з ініціативи роботодавця, якщо роботодавець не працевлаштує на це робоче місце іншого безробітного, він повертає отримані кошти в повному обсязі.

Суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності та працевлаштовує на них безробітних на два роки, протягом року може отримувати щомісячну компенсацію в розмірі єдиного внеску. Але працівники, які були прийняті на роботу з виплатою компенсації, не можуть бути звільнені за ініціативи роботодавця та за згодою сторін. Це стосується суб’єктів малого підприємництва.

На нові робочі місця з компенсацією ЄСВ роботодавцям у 2013 році (фактично з червня по листопад, оскільки відповідний Порядок набув чинності 30 травня) працевлаштовано 7,6 тисячі безробітних.

Ваучери на навчання для тих, кому за 45

Особи, старші за 45 років, страховий стаж яких не менший 15 років, мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці шляхом перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вартість такого ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не перевищує 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Оплата ваучера здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Людина може самостійно обирати професію чи спеціальність для перепідготовки або підвищення кваліфікації з переліку професій, затвердженого Кабінетом Міністрів, а також навчальний заклад, в якому вона бажає навчатися. До переліку входять професії та спеціальності, затребувані на ринку праці: 13 робітничих професій та 22 спеціальності переважно у сфері IT-технологій, аграрному секторі, у транспортній та будівельній галузях.

Стимулювання самозайнятості населення і підприємницької ініціативи

Для всіх, хто має намір стати підприємцями або вже здійснює таку діяльність, закон передбачає надання безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та ведення підприємницької діяльності. До цієї роботи на громадських засадах залучаються представники органів державної влади та інших потрібних установ.

Консультації можуть надаватися представниками компетентних органів, а також органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банків, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва.

Професійне навчання

З метою здобуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці державною службою зайнятості здійснюється організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за кошти страхового фонду на випадок безробіття. Таке навчання проводиться на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Для підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних, у т.ч. в напрямі сприяння їхній самозайнятості організовується професійне навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими професіями, що мають попит на ринку праці.

Громадські роботи

Громадські роботи організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці і матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. Фінансуються такі роботи для зареєстрованих безробітних та працівників, які втратили частину заробітної плати, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та місцевих бюджетів пропорційно рівними частинами.

КОМПЕТЕНТНО

«Закон «Про зайнятість населення» довів свою ефективність»

Лариса СІДЕЛЬНІКОВА,
директор Державного центру зайнятості:

— Нинішній рік, що добігає кінця, став важливим періодом в історії української служби зайнятості. Сьогодні в основу її діяльності покладено нову ідеологію активної політики на ринку праці. Послугами служби зайнятості користуються тисячі наших співвітчизників. Тому наша служба постійно вдосконалюється, підвищує якість та доступність послуг у сфері зайнятості.

Сучасне технічне оснащення служби зайнятості дає змогу за лічені хвилини здійснювати пошук роботи і підбір персоналу завдяки єдиному інформаційному простору — Єдиній інформаційно-аналітичній системі Державної служби зайнятості. А законодавчі новації пропонують чимало нових можливостей людям, які бажають знайти роботу.

Результати реалізації нового законодавства у сфері зайнятості свідчать про його дієвість. Отже, запроваджені урядом на виконання цього закону нові інструменти стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та підвищення конкурентоспроможності населення ефективно працюють.