ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

Головне - забезпечити безперешкодний доступ інвалідів до інфраструктури

Віце-прем'єр-міністр -
міністр регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
Віктор ТИХОНОВ

На останньому засіданні Громадської гуманітарної ради Президент України Віктор Янукович констатував, що після ратифікації Верховною Радою Конвенції ООН про права інвалідів ні виконавчою, ні законодавчою гілками влади не зроблено суттєвих кроків для виконання вимог цього важливого документа. Глава держави підкреслив, що такий стан є неприпустимим.

Одне із доручень, яке стосується забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до нових будівель, що споруджуються в столиці та по Україні, Президент адресував віце-прем'єр-міністрові Віктору ТИХОНОВУ. У нього ми поцікавилися, як реалізовується доручення глави держави.

- Безумовно, створення доступного архітектурного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення є важливим соціальним пріоритетом діяльності міністерства. Відомство, яке зараз очолюю, у співпраці з іншими центральними та місцевими органами влади протягом останнього часу впроваджували в життя Програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення, яку затвердив Кабінет Міністрів України. Проведена робота зі створення необхідної нормативно-методичної бази з проектування і будівництва житлових будинків, громадських будівель та споруд, планування і забудови сільських та міських поселень у частині забезпечення вимог безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до цих об'єктів, які є обов'язковими при проектуванні, будівництві містобудівних об'єктів та в умовах їх експлуатації. З урахуванням вимог безперешкодного доступу розроблено і затверджено нові державні будівельні норми з проектування громадських будинків та споруд різних за призначенням, зокрема, з проектування громадських будинків - шкільних та дошкільних закладів, фізкультурно-оздоровчих спортивних закладів, закладів культури, побутового обслуговування, охорони здоров'я, готелів, житлових будинків.

Узагальнюючим нормативним документом щодо забезпечення вимог доступності є державні будівельні норми "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення".

Для подальшої реалізації державної політики із забезпечення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями на виконання положень статті 9 Конвенції про права інвалідів стосовно вжиття країнами-учасницями належних заходів щодо усунення перешкод та бар'єрів, які заважають доступності інвалідів до фізичного оточення, транспорту, інформації, міністерство ініціювало і спільно з центральними органами виконавчої влади та з урахуванням пропозицій громадських організацій інвалідів України розробило "План заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення "Безбар'єрна Україна".

Його реалізацію плануємо завершити до 2015 року. В частині зобов'язань міністерства - подальше удосконалення нормативно-методичної бази з планування і забудови сільських та міських поселень, проектування житлових будинків, громадських будівель та споруд у частині забезпечення вимог безперешкодного доступу до цих об'єктів людей з обмеженими фізичними можливостями та здійснення державного контролю за їхнім дотриманням у новому будівництві. До речі, на сьогодні жоден новий споруджений об'єкт не приймається в експлуатацію, якщо він не відповідає вимогам ДБН "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення".

У 2010 році набрали чинності розроблені міністерством нові державні будівельні норми з проектування підприємств торгівлі та підприємств громадського харчування, а також зміни до державних будівельних норм із проектування спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд у частині міжнародних вимог проектування футбольних стадіонів, що актуально у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Завершено розроблення нових державних будівельних норм із проектування будинків судів, проект яких схвалено Науково-технічною радою Мінрегіонбуду.

Важливим є те, що вся ця робота здійснюється у тісній співпраці з громадськими організаціями інвалідів. При міністерстві діє Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури, у складі якого - представники громадських організацій інвалідів України, зокрема Національної Асамблеї інвалідів України, Всеукраїнської громадської організації "Асоціація інвалідів-спинальників України", Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих, Національного Комітету спорту інвалідів, Всеукраїнської громадської організації студентів-інвалідів.

За рекомендаціями громадських організацій інвалідів міністерство формує переліки нормативно-методичних документів, що потребують коригування або доповнення в частині забезпечення потреб людей з інвалідністю.

Сьогодні спеціально утвореною Міжвідомчою групою ведеться робота щодо інтеграції дітей-інвалідів у спільний навчальний процес разом із здоровими учнями через створення відповідних умов для навчання таких дітей у загальноосвітніх навчальних закладах. Її завдання - напрацювати нову редакцію державних будівельних норм з проектування навчальних закладів, вимогами яких буде забезпечено умови для навчання дітей з інвалідністю разом із здоровими учнями. Затвердити цей нормативний документ планується у 2011 році.

За рекомендаціями Національної Асамблеї інвалідів України, Українського товариства сліпих базовим інститутом міністерства ВАТ "КиївЗНДІЕП" доповнено та скориговано Альбом технічних рішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлово-комунального призначення в частині застосування сучасних засобів для осіб з вадами зору, який буде запроваджено у регіонах з метою допомоги проектувальникам при розробленні рішень з дообладнання засобами доступності міського середовища, а також існуючих житлових та громадських будинків.

Підкреслю, що саме громадський контроль є важливим інструментом впливу на забудовників та проектувальників, які повинні враховувати нормативні вимоги доступності до об'єктів містобудування.