Цілі діяльності

Цілі діяльності газети "Урядовий кур'єр"

 

1. Підготовка матеріалів до друку та випуск у світ газети.

 

2. Опублікування законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів України, проектів нормативно-правових актів, зокрема таких, що потребують всенародного обговорення, інформування читачів про діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів, надання різноманітної інформації для задоволення інтересів і потреб суспільства.

 

3. Видання тематичних додатків до газети та збірників нормативно-правових документів, коментарів до них, економічної, юридичної і суспільно-політичної літератури, іншої друкованої продукції.