ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

вимогу публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» стосовно перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – Вимога);

звіт і висновки Міністерства економіки України про результати проведення антидемпінгової процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила:

Вимогу подано національним товаровиробником у розумінні частини шостої статті 12 Закону;

у Вимозі містяться достатні докази того, що припинення антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 12, 18 та 19 Закону Комісія прийняла рішення від 23.02.2023 № АД-544/2023/441-01 «Про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування» (далі – перегляд).

До прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду продовжено дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 28.12.2017 № АД-382/2017/4411-05 та змінених рішенням Комісії від 20.04.2018 № АД-390/2018/4411-05.

Проведення перегляду доручено Мінекономіки.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім'я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Така інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно навести достатні докази, які підтверджують її конфіденційність, а також підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 23.02.2023 № АД-544/2023/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Адреса Мінекономіки для офіційної реєстрації документів:
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. +38 (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування підприємство (компанію/організацію) на підставі наступного:

 

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках перегляду {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

 

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об'єктом перегляду, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом перегляду, в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об'єктом перегляду, у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об'єктом перегляду:

_______________________________________________________________________________________________

Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом перегляду, в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

_______________________________________________________________________________________________

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об'єктом перегляду:

 

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі