ПОВІДОМЛЕННЯ 
про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) на підставі заяви АСОЦІАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СКЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «СКЛО УКРАЇНИ» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 22.12.2021 № АД-526/2021/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь (далі – розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об'єктом розслідування встановлено товар походженням з Республіки Білорусь, що має такий опис:

скляні ємності, а саме:

банки для консервування (стерилізаційні банки) з номінальною місткістю 0,15 л або більше, що класифікуються за кодом 7010 90 10 90 згідно з УКТ ЗЕД;

пляшки для харчових продуктів і напоїв:

з безбарвного скла номінальною місткістю 0,15 л або більше, але менше як 2,5 л, що класифікуються за кодами 7010 90 41 00, 7010 90 43 00, 7010 90 45 00 згідно з УКТ ЗЕД;

з кольорового скла номінальною місткістю більш як 0,33 л, але менше як 1 л, що класифікуються за кодом 7010 90 53 00 згідно з УКТ ЗЕД (далі – Товар).

Період дослідження: 01.01.2018 – 31.12.2021.

Період розслідування: 01.01.2021 – 31.12.2021.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України звіт та матеріали про результати проведення розслідування та, за результатами їх розгляду, встановила:

ТОВ «Склянний Альянс», ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод», ТОВ «Малинівський Склозавод», ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», ТОВ «Пісківський Завод Скловиробів», ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» та ПрАТ «Вераллія Україна» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки їх частка в загальному виробництві Товару в Україні становить понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

позитивний висновок щодо наявності демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу на рівні 49,81 %;

позитивний висновок щодо зростання за період дослідження обсягів демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь як в абсолютних показниках (в 3 рази), так і відносно загального виробництва (на 153,34 %) та споживання (на 188,05 %) в Україні подібного Товару;

позитивний висновок щодо заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові, що підтверджується погіршенням ряду фінансово-економічних показників за період дослідження, а саме: обсяги виробництва Товару зменшилися на 1,13 %, рівень використання виробничих потужностей знизився на 4,99 %, обсяги продажу Товару на внутрішньому ринку України зменшилися на 20,10 %, обсяги залишків Товару на складах збільшилися на 30,40 %, фінансовий результат від продажу на внутрішній ринок України скоротився на 42 %, показник рентабельності реалізації Товару на внутрішньому ринку України скоротився на 36,03 %, показник продуктивності праці знизився на 8,54 %, обсяг здійснених інвестицій зменшився на 59 % тощо;

маржу шкоди визначено на рівні 65,72 % для товару походженням з Республіки Білорусь;

позитивний висновок щодо впливу демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь на ціни подібного Товару національного товаровиробника;

інші фактори, крім демпінгового імпорту, не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

позитивний висновок щодо наявності причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Основні факти та висновки Міністерства економіки України в рамках проведення розслідування надіслано заінтересованим сторонам та надано можливість надати коментарі.

Беручи до уваги зазначене та керуючись нормами статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 13.07.2023 № АД-548/2023/441-01 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь, що має такий опис:

скляні ємності, а саме:

банки для консервування (стерилізаційні банки) з номінальною місткістю 0,15 л або більше, що класифікуються за кодом 7010 90 10 90 згідно з УКТ ЗЕД;

пляшки для харчових продуктів і напоїв:

з безбарвного скла номінальною місткістю 0,15 л або більше, але менше як 2,5 л, що класифікуються за кодами 7010 90 41 00, 7010 90 43 00, 7010 90 45 00 згідно з УКТ ЗЕД;

з кольорового скла номінальною місткістю більш як 0,33 л, але менше як 1 л, що класифікуються за кодом 7010 90 53 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою 49,81 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов'язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита.

Рішення Комісії від 13.07.2023 № АД-548/2023/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі