Міністерство інфраструктури розробило проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 64 Бюджетного кодексу України», щоб спрямовувати доходи до місцевих бюджетів за справляння адміністративних штрафів у сфері електротранспорту для усунення чинника ризику однієї із ключових реформ транспортної галузі — впровадження електронного квитка.

Як підкреслили автори документа, розроблення законопроєкту зумовлено необхідністю врегулювання питання спрямування доходів із державного бюджету України до місцевих бюджетів за справляння адміністративних штрафів у сфері міського електричного транспорту, зокрема і за безквитковий проїзд.

Зазначено, що із введеннім електронного квитка незалежно від технічної складової реалізації системи оплати із салонів транспортних засобів зникнуть кондуктори, які ще досить часто працюють на маршрутах міського комунального транспорту, а це значний фактор ризику, який негативно позначиться на рівні оплати послуг з перевезення пасажирів. Ігноруючи цей фактор ризику, рівень оплати, який і на сьогодні вкрай незадовільний, лише знизиться, що загострить проблему збитковості перевізників.

Оптимальний варіант нейтралізації описаного фактора ризику в умовах сьогодення — забезпечення функціонування служби контролерів на пасажирському транспорті. За умови правильного планування, широкого застосування ІТ-технологій служба контролерів здатна не лише забезпечити поточний рівень оплати пасажирами транспортних послуг, а й істотно збільшити рівень оплати.

Одна із проблем функціонування служби контролерів на пасажирському транспорті — джерело її фінансування. Служба контролерів на пасажирському транспорті має фінансуватися за рахунок місцевих бюджетів, проте фінансові результати роботи служби контролерів на пасажирському транспорті, а саме штрафи, які вони стягують, спрямовують до державного бюджету. Так органи місцевого самоврядування, маючи фінансове навантаження, пов’язане з фінансуванням служби контролерів на пасажирському транспорті, не мають прямої зацікавленості у результаті їхньої роботи, оскільки штрафи надходять не до місцевого, а до державного бюджету.

Для органів місцевого самоврядування впровадження електронного квитка без належного функціонування служби контролерів на пасажирському транспорті значно погіршить рівень оплати транспортних послуг.

З огляду на викладене є необхідність забезпечити якісне функціонування служби контролерів на пасажирському транспорті. Проте для забезпечення такого функціонування необхідно надати органам місцевого самоврядування механізм для його фінансового забезпечення. При цьому механізм не має бути у вигляді додаткового чи іншого виду гарантованого фінансування. Необхідно зацікавити органи місцевого самоврядування в залежності розміру фінансування від зусиль, робіт, що вони мають виконати. Такий механізм — направлення коштів, що надходять у вигляді штрафних санкцій, які накладають за порушення правил надання послуг міським електричним транспортом, правил користування електротранспорту до місцевих бюджетів. Однак на заваді цьому нинішній стан, за якого описані штрафні санкції направляють до державного бюджету України.

Брак фінансової зацікавленості органів місцевого самоврядування в посиленні контролю за виконанням вимог законодавства на транспорті, оскільки це потребує додаткових коштів для утримання штату контролерів, створює реальний фактор ризику для настання негативного наслідку у вигляді зменшення рівня оплати транспортних послуг під час реалізації однієї з ключових реформ у транспортній галузі, а саме впровадження електронного квитка.

Законопроєкт передбачає внести зміну до частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, доповнивши її новим підпунктом такого змісту: «38і) адміністративні штрафи, що накладаються органами електротранспорту (тролейбус, трамвай), уповноваженими законом розглядати справи про адміністративні правопорушення, зв’язані з порушенням правил користування електротранспортом;».

Тож такі адміністративні штрафи належатимуть до доходів загального фонду місцевих бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, де функціонує міський електричний транспорт, і залишаться в розпорядженні відповідних органів місцевого самоврядування.

Відділ аналітичних матеріалів
«Урядового кур’єра»