«Сильна мова — успішна держава». Це стратегія популяризації української мови, проєкт першого етапу якої (до 2022 року) ухвалив Кабінет Міністрів на черговому засіданні цього тижня.  

Мета документа — формування комфортного і функціонального українськомовного середовища на всій території країни для всього населення, підвищення престижу й авторитетності державної мови.

«Щоб сформувати комфортну українськомовну інформаційно-культурну екосистему, яка об’єднуватиме і де в інформаційному середовищі домінуватиме українська мова, слід системно підвищувати вимоги до якості, кількості й доступності продукції державної мови. Тільки так можна створювати якісний, сучасний конкурентний продукт і порушити питання авторитету й визнання державної мови», — таке рішення уряду прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

План заходів передбачає: забезпечення неухильного дотримання закладами освіти законодавства щодо провадження освітнього процесу державною мовою; підвищення рівня володіння українською мовою педагогічних і науково-педагогічних працівників; забезпечення освітніх закладів українськомовною літературою; проведення курсів з вивчення державної мови за допомогою онлайн-платформ, мобільних додатків, інших дистанційних форм; забезпечення доступу до електронних підручників та іншої літератури українською мовою, матеріалів про культурну спадщину народу й становлення держави; запровадження іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про набуття громадянства України (із квітня 2021 року); внесення змін до законодавства для посилення інтеграційних процесів національних меншин в українське суспільство, зокрема забезпечення належних умов для вивчення мови й рівних можливостей для всіх громадян; забезпечення вивчення української мови українцями, які живуть за кордоном, захист мовних прав людей, що мають українське етнічне походження, у країнах, в яких вони живуть нині, й підтримка громадських ініціатив, спрямованих на популяризацію мови за кордоном.

Саме так має бути скрізь і завжди. Фото з сайту zn.ua

Реалізація розпорядження не потребує додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Уряд доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним і Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, і за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

Відділ новин
«
Урядового кур’єра»