Позичальник не звільняється від грошових зобов'язань передбачених у кредитному договорі, а саме – сплати відсотків! Кредитор не має права лише нараховувати підвищенні відсотки та неустойку (штрафи, пеню), решта умов кредитування залишаються незмінними та діють згідно кредитного договору між позичальником та кредитором. 

У період всесвітньої пандемії, спричиненої коронавірусною хворобою (COVID-19), законодавство України зазнає змін. 

Вони не оминули ринок фінансових послуг у сфері кредитування. Так, 17.03.2020 Верховною Радою України прийнято законопроєкт №3220 від 16.03.2020 (18.03.2020 - затверджено та підписано Президентом України), яким у Закон України «Про споживче кредитування», а саме розділ IV «Прикінцевих та перехідних положень» доповнено новим пунктом наступного змісту: 

«6. В разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язання за таким договором. Забороняється збільшення процентів за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів). Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону» – витяг із Закону України». 

Як трактувати ці зміни та що це означає для позичальника? 

У період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року позичальник не звільняється від виконання своїх грошових зобов'язань за умовами кредитного договору перед кредитором, проте починають діяти зміни до Закону України «Про споживче кредитування». Згідно яких, в разі прострочення (у зазначений період позичальник не вніс обов’язковий платіж обумовлений договором між кредитором та позичальником) кредитор не має права нараховувати підвищений відсоток, передбачений кредитним договором, змінювати процентну ставку, застосовувати неустойку (штраф,пеню) за кредит з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року. Якщо в кредитному договорі на момент підписання була прописана «плаваюча» процентна ставка, то такий кредит є винятком і не підпадає під внесені зміни до Закону України «Про споживче кредитування». 

Що буде з кредитом після 30 квітня 2020 року? 

Вихід у прострочення в період з 01 березня 2020 року по квітень 2020 року негативно відобразиться на кредитній історії самого позичальника, що може спричинити подальшу відмову в кредитуванні. Варто також пам’ятати, що перерахунок неустойки (штрафу, пені) та відсотків по кредиту буде відновлено кредиторами з 01 травня 2020 року. 

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.