ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну фанери
походженням з Республіки Білорусь

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ФАНЕРНИЙ ЗАВОД», приватного підприємства «УКРГОСПТОВАРИ», товариства з обмеженою відповідальністю «УНІПЛИТ», товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ 2002», виробничого кооперативу «СТАРТ» (далі — заявник) стосовно захисту від демпінгового імпорту фанери походженням з Республіки Білорусь (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь міг здійснюватися за демпінговими цінами, і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг заподіювати шкоду національному товаровиробнику.

Відповідно до інформації у скарзі, протягом періоду дослідження (2016 р. — 2018 р., 4 квартал 2018 р. — 3 квартал 2019 р.):

обсяг імпорту фанери походженням з Республіки Білорусь зріс в абсолютних показниках на 691 %, частка такого імпорту відносно споживання та виробництва фанери в Україні зросла на 559 % та 858 % відповідно;

ціни імпорту фанери походженням з Республіки Білорусь (окрім періоду 2016 р.—2017 р.) були нижчими за ціни фанери виробленої заявником;

спостерігалася негативна тенденція щодо більшості показників господарської діяльності заявника на внутрішньому ринку.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-455/2020/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: фанера клеєна з шаруватої деревини у листах товщиною від 3 мм до 30 мм з максимальними розмірами довжини (ширини) не більш як 1 525 мм, що класифікується за кодами 4412 32 10 00; 4412 32 90 00; 4412 39 00 00; 4412 99 40 00; 4412 99 50 00; 4412 99 85 00.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мін­економіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 22.06.2020 № АД-455/2020/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація:

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; е-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94.

Е-mail департаменту захисту національного виробника Мінекономіки: tradedefence@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою
стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тис. м³) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тис. м³) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):


Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тис. м³) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:


Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тис. м³) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (тис. м³) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}