ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження дії антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну стрілочних переводів
походженням з Російської Федерації

14 грудня 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) відповідно до вимог Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Міністерство) звіт та матеріали про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у період перегляду (01.01.2019—31.12.2019) імпорт стрілочних переводів походженням з Російської Федерації не здійснювався;

рівень застосованих антидемпінгових заходів був достатнім для запобігання демпінговому імпорту та заподіянню ним шкоди національному товаровиробнику;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробнику;

припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;

національні інтереси потребують продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 19 Закону Комісія прийняла рішення № АД-470/2020/4411-03, згідно з яким вирішила:

1. Завершити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушений відповідно до рішення Комісії від 22.11.2019 № АД-429/2019/4411-03.

2. Продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 05.07.2002 № АД—43/2002/52-63 (зі змінами), та продовжених рішеннями від 26.11.2008 № АД—193/2008/4403-45 та від 25.11.2014 № АД—325/2014/4421-06.

Рішення Комісії від 14.12.2020 № АД-470/2020/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі