ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та 
Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою ТОВ «Українська сірникова фабрика», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 17.07.2019 № АД-422/2019/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації (далі — розслідування). 

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис: 

сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 3605 00 00 00, походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації (далі — товар).

За результатами проведеного розслідування, розглянувши матеріали Мінекономіки, Комісія встановила, що:

ТОВ «Українська сірникова фабрика» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки частка в загальному виробництві товару в Україні становить 100 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну товару, що є об’єктом розслідування, походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації здійснювався за демпінговими цінами. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу:

для товару походженням з Республіки Білорусь на рівні 21,32 %;

для товару походженням з Російської Федерації на рівні 66,59 %;

наявні дані свідчать про існування загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. Обсяги демпінгового імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації за період дослідження зросли на 

1,80 %, відносно видимого споживання подібного товару на внутрішньому ринку України — на 12,83 %, відносно загальних обсягів виробництва подібного товару в Україні — на 11,63 %. Аналіз внутрішнього ринку Республіки Білорусь та Російської Федерації свідчить про достатньо великі виробничі потужності. При цьому, білоруські та російські виробники мають значні обсяги невикористаних виробничих потужностей. Обсяги поставок товару на внутрішній ринок Республіки Білорусь протягом 2016 —2019 рр. зросли на 1,09 % на фоні стійкого тренду до зростання обсягів експорту (на 30 %). При цьому, основне зростання експорту забезпечили саме поставки в Україну. В той же час, частка експорту складає понад половину обсягів виробництва продукції білоруських виробників, що свідчить про експортоорієнтованість галузі;

демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації здійснювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу подібного товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість. Різниця між ціною імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації і ціною подібного товару національного товаровиробника протягом періоду дослідження зросла на 91,13 % та 18,62 % відповідно, різниця між ціною імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації і повною собівартістю подібного товару національного товаровиробника протягом періоду дослідження зросла на 371,81 % та 59,42 % відповідно;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Відповіді АТ «Об’єднана сірникова компанія» на запитальник для іноземного виробника і/або експортера та відповіді ТОВ «НВП «Нанотехнологія» на запитальник для імпортера Міністерством не отримано.

У ході проведення розслідування Міністерством встановлено, що інформація, надана у відповіді ЗАТ «Холдингова компанія «Пінськдрев» на запитальник для іноземного виробника і/або експортера та відповіді ТОВ «Лаверна» на запитальник для імпортера, є неповною. При цьому, неповнота наданої інформації ускладнює можливості Міністерства зробити точні висновки, зокрема щодо нормальної вартості, експортної ціни та їх справедливого порівняння. Відповіді на додаткові запити Міністерства від ЗАТ «Холдингова компанія «Пінськдрев» та ТОВ «Лаверна» не надходили.

Відповіді ВАТ «Борисовдрев» та ВАТ «Білоруська лісова компанія» на запитальник для іноземного виробника і/або експортера не були враховані у ході проведення розслідування, оскільки були визнані неповними, що, у свою чергу, ускладнювало можливість зробити точні висновки щодо нормальної вартості, експортної ціни та їх справедливого порівняння. Відповіді на додаткові запити, надіслані ВАТ «Борисовдрев» та ВАТ «Білоруська лісова компанія», не були враховані Міністерством, оскільки встановлено, що надана в них інформація є неповною.

Відповідно до вимог Закону вказані заінтересовані сторони були поінформовані про причини відхилення зазначеної інформації та їм надано можливість надати коментарі. Подані коментарі заінтересованих сторін були недостатніми для зміни відповідних висновків.

Основні факти та висновки за результатами проведеного розслідування, надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування. Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів демпінгу та загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику.

Запропоновані ВАТ «Білоруська лісова компанія» добровільні письмові зобов’язання щодо перегляду їх цін або припинення експорту за демпінговими цінами товару на митну територію України є неприйнятними відповідно до статті 15 Закону.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 22.05.2020 № АД-446/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації», згідно з яким вирішила:

відхилити добровільні письмові зобов’язання ВАТ «Білоруська лісова компанія» щодо перегляду їх цін або припинення експорту за демпінговими цінами товару на митну територію України;

застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 3605 00 00 00, походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита для товару походженням з Республіки Білорусь за ставкою 21,32 %, для товару походженням з Російської Федерації за ставкою 45,79 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито справляється митними органами незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та у разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі