ПОВІДОМЛЕННЯ
ПрозакінченнястрокузастосуванняостаточнихантидемпінговихзаходівщодоімпортувУкраїнулистівазбестоцементнихгофрованих (шиферу) походженнямзРосійськоїФедерації

Відповіднодостатті 19 ЗаконуУкраїни «Прозахистнаціональноготоваровиробникавіддемпінговогоімпорту» МіністерствоекономічногорозвиткуіторгівліУкраїниповідомляє, що 28.05.2018 закінчуєтьсястрокдіїостаточнихантидемпінговихзаходівщодоімпортувУкраїнулистівазбестоцементнихгофрованих (шиферу) походженнямзРосійськоїФедерації, щокласифікуютьсязгіднозУкраїнськоюкласифікацієютоварівзовнішньоекономічноїдіяльностізакодом 6811 40 00 10.

СтрокзастосуваннязазначенихзаходівбулопродовженорішеннямМіжвідомчоїкомісіїзміжнародноїторгівлівід 24.04.2013  № АД-289/2013/4423-06 «ПропродовженнядіїантидемпінговихзаходівщодоімпортувУкраїнулистівазбестоцементнихгофрованих (шиферу) походженнямзРосійськоїФедерації».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України