ПОВІДОМЛЕННЯ
Про застосування попередніх антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну сталевих кріплень
походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) згідно заяви ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 02.12.2019 № АД-434/2019/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки (далі — розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис: 

вироби з чорних металів, з різьбою, а саме: гвинти, болти та гайки, що класифікуються за кодами 7318 15 69 90, 7318 15 81 90, 7318 15 89 90, 7318 15 90 90, 7318 16 91 90, 7318 16 99 90 згідно з УКТЗЕД походженням з Китайської Народної Республіки (далі — Товар).

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали щодо проведення розслідування та, за результатами їх розгляду, встановила:

ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки частка в загальному виробництві Товару в Україні становить понад 50 %;

попередній позитивний висновок щодо наявності демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки; 

попередній позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було попередньо визначено демпінгову маржу для Китайської Народної Республіки на рівні 19,75 %;

попередній позитивний висновок щодо зростання за період дослідження обсягів демпінгового імпорту Товару походженням з Китайської Народної Республіки: в абсолютних показниках — на 17,4 %, відносно споживання Товару на внутрішньому ринку України — на 8,6 %, відносно загальних обсягів виробництва Товару в Україні — на 93,9 %;

попередній позитивний висновок щодо заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові. За період ІІ півр. 2016 р. — І півр. 2019 р. відбулося погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника, зокрема: обсяги виробництва скоротилися на 39,4 %, обсяги виробничих потужностей зменшилися на 16,6 %, рівень використання виробничих потужностей знизився на 26,8 %, обсяги продажу товару на вітчизняному ринку скоротилися на 5,2 %, частка на внутрішньому ринку зменшилася на 12,5 %, рівень запасів товару на складах збільшився вдвічі. Протягом ІІ півр. 2018 р. — І півр. 2019 р. національний товаровиробник мав від’ємні показники рентабельності продажу товару на внутрішньому ринку;

попередній позитивний висновок щодо впливу демпінгового імпорту Товару походженням з Китайської Народної Республіки на ціни подібного Товару національного товаровиробника: демпінговий імпорт не давав належної можливості зростанню цін національного товаровиробника з метою досягнення позитивного рівня рентабельності. Середні ціни демпінгового імпорту Товару походженням з Китайської Народної Республіки протягом ІІ півр. 2016 р. — І півр. 2019 р. були нижчими за середні ціни продажу подібного Товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку та його собівартість;

попередній висновок щодо того, що інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

попередній позитивний висновок щодо наявності причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику;

висновок щодо того, що національні інтереси України потребують застосування попередніх антидемпінгових заходів.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 14 Закону, Комісія прийняла рішення від 22.05.2020 № АД-447/2020/4411-03 «Про застосування попередніх антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким вирішила застосувати попередні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки, що має такий опис:

вироби з чорних металів, з різьбою, а саме: гвинти, болти та гайки, що класифікуються за кодами 7318 15 69 90, 7318 15 81 90, 7318 15 89 90, 7318 15 90 90, 7318 16 91 90, 7318 16 99 90 згідно з УКТЗЕД походженням з Китайської Народної Республіки.

Попередні антидемпінгові заходи застосовуються строком на чотири місяці шляхом запровадження справляння попереднього антидемпінгового мита за ставкою 19,75 відсотка.

Попереднє антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата попереднього антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Попереднє антидемпінгове мито стягується митними органами незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування попередніх антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування попередніх антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та у разі неможливості визначення його походження, здійснюється зі сплатою попереднього антидемпінгового мита.

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі